Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням

Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням

Петраков Ю.В. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ Р...
Лабораторно-комп'ютерний практикум з теорії різання

Лабораторно-комп'ютерний практикум з теорії різання

Петраков Ю.В. ЛАБОРАТОРНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З ТЕОРІЇ РІЗАННЯ Реко...
Лабораторно-комп'ютерний практикум з мікропроцесорної техніки

Лабораторно-комп'ютерний практикум з мікропроцесорної техніки

Петраков Ю.В., Субін А.А., Фролов В.К ЛАБОРАТОРНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ...
Інформатика

Інформатика

В.А. Пасічник. ІНФОРМАТИКА. Навч. посібник. - К.: НТУУ "КПІ", 2006, 540 с. (...
Дисципліни, що викладаються дистанційно

Дисципліни, що викладаються дистанційно

На цій сторінки ви знайдете контакти викладачів для проведення заня...

Галузева науково-методична лабораторія віртуальних засобів навчання з інженерної механіки створена наказом Міністерства освіти і науки України №532 від 19.07.2001 року та відповідним наказом ректора НТУУ “КПІ” у структурі Механіко-машинобудівного інституту.

Основна концепція діяльності лабораторії – розробка нових програмних продуктів у вигляді інтерактивних підручників, навчальних посібників за дисциплінами навчального плану з напряму інженерної механіки та подальшими спеціальностями для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Головне, що відрізняє такий підхід, є саме програми, які моделюють. Такі програми побудовані на базі математичних моделей, що можуть удосконалюватись та доповнюватись, мають окремий інтерфейс, а результати моделювання представляються із застосуванням анімаційних та звукових ефектів.

Програмні продукти з навчальних дисциплін забезпечують наступні переваги в навчальному процесі:

 • При відсутності необхідної контрольно-вимірювальної апаратури дають можливість вести лабораторні дослідження технічних систем за будь-якими параметрами та порівнювати отримані результати з реальними процесами.
 • Проводити дослідження в таких областях зміни параметрів, які неможливо або небезпечно реалізовувати на реальному обладнанні.
 • Дозволяють індивідуалізувати процес навчання та підвищити ефективність самостійної роботи студента, що особливо важливо в зв’язку із скороченням аудиторних видів занять.
 • Відкриває нові можливості для ефективної реалізації дистанційного навчання.

Всі навчальні посібники видані з грифом Міністерства освіти і науки України. Всі навчальні посібники комплектуються CD-ROM, на якому представлені відповідні програмні продукти.

Розроблені Галузевою лабораторією віртуальні засоби навчання були представлені на виставці-конкурсі “Високі технології в освіті” у м. Одеса у 2004 році, організованій Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України.
Інтерактивні підручники і програмні продукти зайняли перше місце і були нагороджені Золотою медаллю і дипломом переможця.

Розроблені Галузевою лабораторією навчальні посібники і програмні продукти використовуються у багатьох ВНЗ України, серед яких:

 1. Тернопільський державний технічний університет ім.І.Пулюя
 2. Херсонський національний технічний університет
 3. Дніпродзержинський технічний університет
 4. Національний технічний університет “Львівська політехніка”
 5. Северодонецький технічний університет
 6. Дніпропетровський університет підвищення кваліфікації
 7. Житомирський технологічний університет
 8. Запорізький національний технічний університет