На кафедрі проводиться дослідження в рамках науково-дослідної роботи «Інноваційні технології та верстатно-інструментальне оснащення високопродуктивної обробки різанням сучасних конструктивних матеріалів».

Основні результати досліджень опубліковані у наступних наукових працях:

Petrakov Y. Control of grinding polygonal surfaces / Mechanics and Advanced Technologies №3 (81), 2017

Petrakov Y., Shuplietsov D. Programming of adaptive machining for end milling / Mechanics and Advanced Technologies №1 (79), 2017

Petrakov Y., Danylchenko M., Petryshyn A. Programming spindle speed variation in turning / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies №2/1 (86) 2017

Петраков Ю.В., Підпалий В.І. Вибір параметрів активного управління частотою обертання шпинделя токарного верстата з ЧПК / ДДМА, 2017р.

Також науково-дослідна робота на кафедрі технології машинобудування ММІ виконується:

за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі» (згідно Закону України № 2519-IV від 09.10.2010р. “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”);

за стратегічним пріоритетним напрямом 2 інноваційної діяльності в Україні «Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії» (згідно Закону України вiд 16.01.2003 № 433-IV “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” чинний станом на 22.10.2010р.);

за пріоритетним напрямом 6. Нові речовини і матеріали (Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів) згідно Додатку до постанови Кабінету Міністрів України №942 від 7 вересня 2011 р.;

за пріоритетним напрямом 2. Інформаційні та комунікаційні технології (Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення; Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем) згідно Додатку до постанови Кабінету Міністрів України №942 від 7 вересня 2011р.