Наукова школа кафедри “Управління процесами різання матеріалів”

Керівник наукової школи: ПЕТРАКОВ Юрій Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування, Заслужений діяч науки і техніки України.

Докладніше про наукову школу.

Наукові групи кафедри

ММІ-20. Управління процесами різання.

Керівник: Петраков Юрій Володимирович

Група працює в рамках наукової школи “Управління процесами різання матеріалів“.

ММІ-21. Технології адитивно-субтрактивного виробництва

Керівник: Воронцов Борис Сергійович

ММІ-22. Автоматизовані системи проєктування та програмування верстатів з ЧПК

Керівник: Кореньков Володимир Миколайович.

ММІ-23. Магнітно-імпульсна обробка металів

Керівник: Медведєв Вадим Вячеславович


Напрямки науково-дослідної роботи, що виконується на кафедрі у межах робочого часу викладачів:

1. Технологічна підготовка обробки різанням на верстатах з ЧПК при автоматичному забезпеченні проектування траєкторій формоутворювальних рухів і оптимізація процесу різання за рахунок перманентного розв’язування задачі оптимізації при моделюванні процесу обробки.

2. Методи автоматизованого формування математичних моделей складальних виробів.

3. Тактика імітаційного моделювання гнучких виробничих та роботизованих систем.

4. Методи підвищення точності базування заготовок при обробці на металорізальному обладнанні.

5. Критерії та методики стійкого оцінювання статистичних моделей технічних систем.

6. Ресурсозберігаюча технологія синтезу та фінішної обробки композиційних високотемпературних підшипникових матеріалів на основі відходів інструментального виробництва.


Результати роботи впроваджено в курси лекцій з дисциплін «Управління процесами різання», «Складальні процеси в машинобудуванні», «Основи наукових досліджень», «Гнучкі виробничі системи у машинобудуванні», «Роботизація технологічних процесів у машинобудуванні», «Теорія планування експерименту», «Основи дискретної математики», лабораторно-комп’ютерні практикуми з дисциплін «Управління процесами різання» та «Математичне моделювання і оптимізація технологічних систем», лабораторні роботи з дисципліни «Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ», в дипломному та курсовому проектуванні.

Теми виконуваних дисертаційних робіт

На кафедрі працюють над наступними дисертаційними роботами:

 • Підвищення якості формоутворення криволінійних поверхонь на верстатах з ЧПК
  Шуплєцов Данило Костянтинович, керівник Охріменко О.А.
 • Підвищення зносостійкі поверхневого шару великогабаритних зубчастих коліс методом магнітно-імпульсної обробки
  Дубініна Ольга Тимовіївна, керівник Медведєв В.В.
 • Технологічне забезпечення якості обробки металевих заготовок, отриманих селективним плавленням
  Цибуленко Всеволод Олександрович, керівник Воронцов Б.С.
 • Удосконалення процесу механічної обробки заготовок із титану Ti-6AL-4V, отриманих за технологією xBeam 3D Metal Printing
  Пірогов Дмитро Олександрович, керівник Воронцов Б.С.
 • Усунення вібрацій при торцевому фрезеруванні
  Артемєв Дмитро, керівник Петраков Ю.В.
 • Оптимізація контурного фрезерування
  Мигович Артур, керівник Петраков Ю.В.
 • Забезпечення сталості кінцевого фрезерування
  Сікайло Максим, керівник Петраков Ю.В.
 • Оптимізація токарного оброблення контурних поверхонь
  Єзендука Джонмару, керівник Петраков Ю.В.