На базі кафедри технології машинобудування механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ” створені і ведуть науково-дослідницьку роботу студентські гуртки

1. «Математичне моделювання і оптимізація в науці і техніці» (МаМОНТ). Керівник гуртка – ст. викл. кафедри технології машинобудування Лапач С.М.

2. Екотранспорт. Керівник гуртка – доцент Медведєв В.В.