При кафедрі працює аспірантура і докторантура. Ліцензійний обсяг на очну форму 6 місць.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Стипендія

Відповідно до наказу по університету від 15 листопада 2021 року “Про встановлення розмірів академічних стипендій аспірантам та докторантам з 01 грудня 2021 року” збільшено розміри академічних стипендій:

 • аспірантів – 7264 грн
 • Президента України аспірантам – 9330 грн
 • Кабінету Міністрів України аспірантам – 8583,60 грн
 • докторантам, які мають вчене звання доцента – 11131 грн
 • докторантам, які мають науковий ступінь кандидата наук – 10241 грн

Правила вступу

Програма вступного іспиту для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії “Прикладна механіка”

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії “Прикладна механіка”

Документи до вступу

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*; або за наявністю паспорту нового зразка: копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

Подробиці є на сайті відділу аспірантури та докторантури.

Найсвіжіші новини відділу аспірантури: