Медведєв Вадим Вячеславович

З 2015 – доцент кафедри «Технологія машинобудування», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

2007-2015 – асистент, далі доцент кафедри «Технологія машинобудування», ДонНТУ (м. Донецьк, потім евакуація у м. Красноармійськ). 
2003 – 2007 – асистент кафедри «Технологія й управління виробництвом», ДДМА, м. Краматорськ.
2000 – фахівець зі спеціальності «Технологія машинобудування», диплом з відзнакою, ДГМА, м. Краматорськ. Додаток до диплома, що відповідає кваліфікації «Системний адміністратор» по спеціалізації «Інформаційні системи в технології, організації й економіці».

З 2016 – організаційний секретар всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». Адміністратор сайту imm-mmi.kpi.ua
З 2015 – голова Правління громадської організації “Клуб электромобілістів «Електро-Автосам» (член Організації з 2012). Організація неодноразово приймала участь у “ТехноАртКПІ”, а у 2019 році посіла I місце у всеукраїнської премії “e-Mobility Award”. Адміністратор сайту electroavtosam.com.ua
З 2001 – член Асоціації молодих учених-машинобудівників України. Адміністратор сайту amum.org.ua.

2012 – перше місце серед доцентів університету у рейтингу викладачів і підрозділів ДонНТУ. Неодноразово посідав призові місця за доповіді на наукових конференціях. 
2008 – V місце серед 120 робіт у конкурсі «FOCUScience-краща фотографія на теми науки й інновацій». 
2006 – керівник дипломного проекту, що зайняв II місце в конкурсі проектів у секції «Технологічні процеси».

Наукові інтереси
Системи автоматичного проектування технологічних процесів на основі математичного апарата штучного інтелекту. Діагностика технологічних систем за допомогою математичного апарата штучного інтелекту. Тема захищеної дисертації: «Підвищення стабільності якості механообробки деталей на основі вдосконалення методів діагностики технологічних процесів».

Хобі. Саморобні електромобілі. Деревообробка на верстатах з ЧПК.

Публікації

2019

Статті:

Крищук А.С. Вплив стабільності машинного часу на потребу в міжопераційному накопичувачі / А.С. Крищук, В.В. Медведєв // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Під заг. ред. В.Д.Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2019. С. 108-111.

Е.Р. Перевозник, В.Р. Шугай, В.В. Артюшенко, А.С. Майданович, К.А. Трибрат, Н.А. Зылёв, М.Н. Гладский, В.В. Медведев, В.К. Фролов. Обеспечение однородного качества поверхностей деталей при обработке свободным абразивом. Збірка праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», розділ «Технологія машинобудування». – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019, стор. 363-374.

Shykhalieiev M. Study of surface roughness by acoustic signal obtained from piezoelectric electret sensors in milling machine with CNC [Електронний ресурс] / Maksym Shykhalieiev, Vadim Medvedev // Інновації молоді в машинобудуванні. За заг. ред. Данильченка Ю.М. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – № 1. – С.375-381. 7с.

Шихалєєв М.М. Дослідження акустичного сигналу від двох датчиків при фрезеруванні на верстаті з ЧПК / М.М. Шихалєєв, В.В. Медведєв // Комплексне  забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – Т. 1. – С.128-129.

Медведєв В.В., Шихалєєв М.М. Забезпечення якості поверхневого шару при розточуванні отворів у корпусних деталях. Процеси механічної обробки, верстати та інструмент : Збірник наукових праць Х Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю (м. Житомир , 06–09 листопада 2019 р.) / Державний університет «Житомирська політехніка». – Житомир: 2019. – 211 с., С.151-152.

Конференції:

Крищук А.С. Вплив стабільності машинного часу на потребу в мі-жопераційному накопичувачі / А.С. Крищук, В.В. Медведєв // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво. Під заг. ред. В.Д.Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2019. С. 108-111.

Е.Р. Перевозник, В.Р. Шугай, В.В. Артюшенко, А.С. Майданович, К.А. Трибрат, Н.А. Зылёв, М.Н. Гладский, В.В. Медведев, В.К. Фролов. Обеспечение однородного качества поверхностей деталей при обработке свободным абразивом. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», секція «Технологія машинобудування». 7-31 травня 2019 р., м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019.

Shykhalieiev M. Study of surface roughness by acoustic signal obtained from piezoelectric electret sensors in milling machine with CNC [Електронний ресурс] / Maksym Shykhalieiev, Vadim Medvedev // Інновації молоді в машинобудуванні. За заг. ред. Данильченка Ю.М. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – № 1. – С.375-381.

Шихалєєв М.М. Дослідження акустичного сигналу від двох датчиків при фрезеруванні на верстаті з ЧПК / М.М. Шихалєєв, В.В. Медведєв // Комплексне  забезпечення якості технологічних процесів та систем: матеріали тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х т. – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – Т. 1. – С.128-129.

Побережець М.М. CAM-системи для електроерозійної обробки / М.М.Побережець, В.В.Медведєв // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Медведєв В.В., Шихалєєв М.М. Забезпечення якості поверхневого шару при розточуванні отворів у корпусних деталях. Процеси механічної обробки, верстати та інструмент : Збірник наукових праць Х Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю (м. Житомир , 06–09 листопада 2019 р.) / Державний університет «Житомирська політехніка». – Житомир: 2019. – 211 с., С.151-152.

Патенти:

Установка для оброблення деталей вільним абразивом : пат. на корисну модель № 135932, Україна, МПК B24B 31/00, / В. К. Фролов, В. В. Медведєв, К. Р. Перевозник. – № u201904778 ; заявл. 18.02.19 ; опубл. 25.11.2019, бюл. № 22.