Освітня програма

Освітньо-наукова програма

третього рівня вищої освіти
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
галузі знань 13 Механічна інженерія
кваліфікація доктор філософії з механічної інженерії

Навчальний план

Навчальний план

підготовки Доктора філософії
з галузі знань 13 – Механічна інженерія
зі спеціальності 131 – Прикладна механіка
за освітньо-науковою програмою 131 – Прикладна механіка
форма навчання Денна

Нормативні освітні компоненти

Силабус “Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)”

Силабус “Іноземна мова для наукової діяльності (німецька)” 

Силабус “Іноземна мова для наукової діяльності (французька)”

Силабус “Іноземна мова для наукової діяльності (англійська)” – заочна форма навчання

Syllabus “Foreign language for scientists (English)” 

Syllabus “Foreign language for scientists (English)”  – заочна форма навчання

Силабус “Філософські засади наукової діяльності” 

Силабус “Філософські засади наукової діяльності”  – заочна форма навчання

Силабус “Методи проектування і розрахунку машин і конструкцій”

Силабус “Надійність машин і конструкцій”

Силабус “Організація науково-інноваційної діяльності”

Силабус “Діагностика і системи забезпечення якості”

Силабус “Динаміка машин та процеси управління”

Силабус “Педагогічна практика”

Рекомендації, що до організації педагогічної практики

Вибіркові освітні компоненти

 1. Нанотехнології у зварюванні та споріднених процесах
 2. Сучасні технології створення інструментальних матеріалів
 3. Методи та обладнання для підвищення працездатності різального інструменту
 4. Процесно-орієнтоване проєктування
 5. Геометричні методи моделювання поверхонь літака
 6. Дизайн та експлуатаційні характеристики технічних об’єктів
 7. Динаміка процесів формоутворення різанням
 8. Інноваційні плазмо-струменеві технології
 9. Інноваційні технології створення та впровадження евтектичних композиційних матеріалів для наукоємної техніки
 10. Логіка керування багаторежимних мехатронних систем
 11. Математичне забезпечення САП
 12. Моделювання процесів різання
 13. Оптимізація процесів різання
 14. Основи фізико-технічних та хіміко-термічних процесів для підвищення ресурсу виробів машинобудування
 15. Проектування постпроцесорів для обладнання гнучких виробничих систем
 16. Ресурсозберігаючі технології утилізації відходів машинобудування
 17. Статистичні методи у наукових дослідженнях
 18. Теоретичні основи структурно-параметричного геометричного моделювання
 19. Тепломасообмін в гідравлічних і пневматичних системах
 20. Управління процесами шліфування
 21. Формування поверхневого шару пластичним деформуванням для підвищення ресурсу деталей в машинобудуванні
 22. Інноваційні технології в зварюванні
 23. Геометричні засади оптимізації процесів проектування та виробництва літака
 24. Запірна і регулююча трубопровідна арматура
 25. Механіка покриттів
 26. Новітні наукові досягнення в машинобудуванні
 27. Оптимізація процесів пластичного формоутворення в інноваційному машинобудуванні
 28. Параметричне програмування верстатів з ЧПК
 29. Процеси обробки металів тиском з локальним осередком деформування
 30. Спеціальні технології інструментального виробництва
 31. Теорія формоутворення складних поверхонь
 32. Чисельні методи в інженерних розрахунках