Петраков Ю.В. ЛАБОРАТОРНО-КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З ТЕОРІЇ РІЗАННЯ
Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (Лист МОН України №1.4/18-Г-212)

Навчальний посібник спрямований на забезпечення лабораторно-практичних занять чи комп’ютерного практикуму з дисципліни “Теорія різання” До навчального посібника включено 10 лабораторних робіт, представлення яких здійснюється за загальною схемою, а саме: мета роботи, теоретична частина, практична частина, завдання, зміст звіту. У теоретичній частині представлені нові розробки з математичних моделей процесів різання, що можуть використовуватись викладачами при проведенні лекційних занять. Розглядаються лабораторні роботи для дослідження основних процесів оброблення лезовими та абразивними різальними інструментами. Всі лабораторні роботи забезпечені прикладними програмами на CD-ROM.

Посібник розрахований на студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за напрямом “Інженерна механіка”.