В.А. Пасічник. ІНФОРМАТИКА. Навч. посібник. – К.: НТУУ “КПІ”, 2006, 540 с.
(лист МОН України № 14/18.2-1497 від 05.07.2004 р)


Виконаний у вигляді єдиного файлу в форматі *.chm (об’єм 219М), що гарантує відсутність помилок в роботі через втрачені посилання.

Посібник адаптований до напряму “Інженерна механіка “, відповідає навчальній програмі дисципліни “Інформатика” (1 курс) і складається з чотирьох частин:
Частина 1. Загальні відомості про комп’ютерну техніку і технології.
Частина 2. Алгоритмізація і програмування.
Частина 3. Лабораторно-комп’ютерний практикум.
Частина 4. Курсова робота.
Додатки


Частина 1. Загальні відомості про комп’ютерну техніку і технології

Перша частина містить базові відомості про комп’ютерну техніку і комп’ютерні технології. Наведена інформація супроводжується значною кількістю ілюстрацій, деякі з яких виконані як анімація. Кожна тема містить перелік контрольних запитань, відповіді на які дані в тексті як гіперпосилання.

Частина 2. Алгоритмізація і програмування

Друга частина є серцевиною курсу і містить всю інформацію необхідну для опанування основ програмування мовою Pascal.

Кожна тема містить значну частину прикладів програм, включаючи постановку задачі, опис алгоритму, код програми, результати роботи. Кожний приклад записаний як відкомпільована програм, яку студент може самостійно загрузити і виконати.

Частина 3. Лабораторно-комп’ютерний практикум

Складається з 15 робіт. Кожна робота має рекомендації щодо її виконання, разом із гіперпосиланнями на розділи теоретичного матеріалу, який слід вивчити перед її виконанням, варіанти індивідуальних завдань (не менше 20 для кожної роботи), контрольні запитання. Виписані критерії оцінювання роботи вимоги та приклад оформлення звіту з лабораторної роботи.

Частина 4. Курсова робота

Є повністю оригінальною розробкою автора і присвячена створенню програмної системи для моделювання і розрахунку механізму за заданим варіантом (30 варіантів).

В посібнику наведений докладний приклад виконання курсової роботи, дані модулі, що містять набір оригінальних процедур і функцій для ефективної реалізації системи.

Всі 30 варіантів завдань містять анімації роботи тривимірних моделей механізмів, що зацікавлює студента і дає йому можливість розібратись з принципом роботи механізму. Це є важливим з огляду на те, що дану курсову роботу виконують студенти першого курсу.

Додатки

Містять всю необхідну допоміжну інформацію, яка необхідна для ефективного освоєння курсу “Інформатика”