Петраков Ю.В. АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ РІЗАННЯМ
Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (Лист МОН України №14/18.2-2073).

Підручник складається з двох частин: перша частина викладає загальні основи теорії автоматичного управління, адаптовані до інженерної механіки, друга частина – принципи автоматичного управління технологічними системами обробки матеріалів різанням.

Навчальний матеріал першої і другої частин структурований у вигляді основного тексту, додаткових роз’яснень, прикладів і лабораторних робіт у вигляді прикладних програм, що моделюють процеси та об’єкти машинобудування. При знайомстві з основним матеріалом, що представлений на CD-диску, Ви легко знайдете посилання на такі додаткові модулі, які активізуються при натисканні мишкою на відповідну позначку у тексті.

Перша частина може бути використана в загальноінженерній дисципліні “Теорія автоматичного управління”, адаптованій до напряму “Інженерна механіка”, Вона містить:

  • 18 лабораторно-комп’ютерних робіт, що забезпечені відповідними програмами;
  • курсову РГР зі 100 варіантами, що забезпечені анімаційними роликами.

Головною особливістю підручника – те що робить його по-справжньому інтерактивним – є наявність численних прикладних програм. Прикладні програми моделюють різні системи автоматичного управління, процеси механічної обробки матеріалів різанням, механізми і вузли металорізального обладнання. Ураховуючи велику кількість параметрів, що можна змінювати і вимірювати, а також практично необмежений діапазон зміни цих параметрів, прикладні програми, що пропонуються, дозволяють моделювати процеси та системи у таких режимах, що значно перевищують можливості реального обладнання. Така суттєва перевага, разом з можливістю вимірювання багатьох вихідних характеристик одночасно, робить створений програмний продукт неперевершеним засобом вивчення теоретичного матеріалу.

Прикладні програми першої частини

Прикладні програми другої частини

Друга частина буде корисною при вивченні фахової дисципліни “Автоматичне управління різанням”, Вона містить 16 лабораторно-комп’ютерних робіт, що забезпечені відповідними програмами. Прикладні програми другої частини використовуються студентами в дипломному проектуванні і в магістерських випускних роботах.

Всі прикладні програми другої частини базуються на нових наукових розробках кафедри технології машинобудування у галузі управління процесами різання матеріалів та формоутворення складних поверхонь. Вони мають не тільки навчальне спрямування, а й вагому науково-технічну складову, яка робить такі програмні продукти реальним інструментом технологічної підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах.