Дисципліна “Технологія машинобудування” викладається для бакалаврів в 5-му і 6-му семестрах. Обсяг дисципліни – 5,5 і 6,5 кредитів відповідно.

Для вивчення дисципліни розроблено методичне забезпечення:

методичні рекомендації до вивчення дисципліни

методичні вказівки до вивчення дисципліни для ІХФ та ММІ

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Процеси формоутворення 1»

методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Технологія машинобудування-1»

методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Технологія машинобудування-2»

методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія машинобудування-1»

методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія машинобудування-2»

збірка складальних 3D- креслень виробів та робочих 2D- креслень деталей (частина 1)

збірка складальних 3D- креслень виробів та робочих 2D- креслень деталей (частина 2)

збірка складальних 3D- креслень виробів та робочих 2D- креслень деталей (частина 3)

збірка складальних 3D- креслень виробів та робочих 2D- креслень деталей (частина 4)

збірка складальних 3D- креслень виробів та робочих 2D- креслень деталей (частина 5)

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (приклад виконання)

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Технологія машинобудування” (розширені, з розрахунками припусків та прикладами виконання графічної частини)

«Технологія машинобудування 1». Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

«Технологія машинобудування 2». Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

«Технологія машинобудування 1». Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 2015

«Технологія машинобудування 2». Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 2015

 Програмне забезпечення (1 семестр)

Gaussian Function Calculator

Rayleigh Distribution Calculator

Rigidity Of Technological Processing System

WCT

HDef

Програма визначення отворів для базування та максимально допустимої висоти пальців

Програмне забезпечення для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія машинобудування – 2»

Налагодження верстатів за пробними деталями

Налагодження верстатів за еталоном

Визначення сумарної похибки оброблення деталей в заданій технологічній системі

Аналіз точності деталей на двох суміжних операціях