Графік захистів бакалаврських дипломів у 2021р. (оновлено 7.6.2021)

Склад комісії ЕК №3.3.
Голова комісії: Петраков Ю.В.
Члени комісії: Воронцов Б.С., Приходько В.П., Кореньков В.М.
Секретар комісії: Малуш О.В.

Допуск до захисту проводиться на підставі предзахисту. На ньому перевіряються наявність всіх документів, що підтверджуються готовність роботи до захисту, а саме:
– пояснювальна записка;
– креслення;
– наявність Відгуку і Рецензії;
– звіт з перевірки на плагіат.

Захист буде відбуватися онлайн через Zoom. Запасний канал: система BBB

Методичні вказівки до виконання диплома

Методичні вказівки до дипломного проектування бакалаврів

Приклади виконання графічної частини дипломного проекту бакалавра

Перевірка на антиплагіат

Усі без винятку дипломи підлягають перевірці на антиплагіат. Остаточний висновок щодо допустимості отриманого обсягу плагіату робить керівник проекту.


Архів 2018-20 уч.р.

Бланки до дипломного проекту бакалаврів 2020 р.:

Теми бакалаврських дипломів груп:

Попередній перегляд і захист дипломів

Перелік рецензентів

Графік попереднього перегляду та захисту дипломів для студентів групи МТ-61 (ред. 10.06.2020)

Захист дипломів буде проводитись онлайн через такі канали:

  • основний канал: конференція Zoom. Для показу креслень потрібно включати демонстрацію свого екрана та перегортати їх у програмі CAD.
  • резервний канал: кімната BigBlueButton КПІ. Реєстрація та додатки не потрібні – переходити по посиланню і вводити свої ПІБ. Для показу креслень бажано подати їх Медведєву В.В. перед захистом у формат PDF чи Powerpoint одним файлом. На захисті вам буде доступне перегортання листів у системі BBB.

Склад ЕК