На базі кафедри технології машинобудування механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ” створені і ведуть науково-дослідницьку роботу студентські гуртки

1. «Управління процесами оброблення в машинобудуванні». Керівник гуртка – завідувач кафедри технології машинобудування д.т.н., проф. Петраков Ю.В. Керівники секцій гуртка – викладачі кафедри технології машинобудування к.т.н., доц. Фролов В.К., к.т.н., доц. Гладський М.М., к.т.н.

Студентський склад гуртка та список публікацій

2. «Програмування обробки на верстатах з ЧПК». Керівник гуртка – к.т.н.,  доцент кафедри технології машинобудування Кореньков В.М.

Студентський склад гуртка та список публікацій

3. «Математичне моделювання і оптимізація в науці і техніці» (МаМОНТ). Керівник гуртка – ст. викл. кафедри технології машинобудування Лапач С.М.

Студентський склад гуртка та список публікацій