Підготовка фахівців кафедрою технології машинобудування ведеться у повній відповідності до чинного законодавства України згідно затверджених стандартів вищої освіти для спеціальності 131 – Прикладна механіка.

Студенти нашої кафедри вчаться згідно з освітньо-професійними програмами:
Студенти нашої кафедри вчаться по навчальним планам

Набір 2021 року:

Набір 2020 року:

Набір 2019 року:

Набір 2018 року:

Робочі програми навчальних дисциплін

Наші студенти вчать навчальні дисципліни згідно с силабусами.

Дуальна форма навчання

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вільний вибір дисциплін

Студенти, починаючи з другого курсу, мають право вільно вибирати деякі дисципліни. Докладніше в тимчасовому положенню про порядок реалізації студентами ММІ права на вільний вибір навчальних дисциплін

Дистанційне навчання

На кафедрі проводиться велика кількість дисциплін. Основні з них, що складають основу спеціальності, описані у розділі “Навчальні дисципліни“. А з початку 2020 року кафедра викладає дисципліни у дистанційному режимі. Опис особливостей такого викладання дано в Віртуальній лабораторії кафедри. Доречи ця лабораторія працюю вже понад 18 років.

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського