Навчальна дисципліна “Технологічна оснастка” передбачає вивчення основних положень, принципів та сучасних методик створення прогресивної технологічної оснастки механоскладального виробництва в умовах ринкової економіки. Мета дисципліни – формування у майбутнього спеціаліста системи знань, умінь та навичок по вибору, конструюванню, розрахунку та техніко-економічному обґрунтуванню застосування сучасної технологічної оснастки для конкретних умов машинобудівного виробництва.

Під час вивчення дисципліни вирішуються наступні задачі:

1. ознайомлення із сучасною класифікацією пристроїв та загальними вимогами до них;
2. ознайомлення із принципами установки і закріплення заготовок у верстатних пристроях для забезпечення необхідної якості їхньої обробки (складання, контролю);
3. ознайомлення із основними елементами верстаних пристроїв та вимогами до них;
4. ознайомлення із конструкціями верстатних пристроїв для різних груп верстатів;
5. ознайомлення із основними положеннями вибору, конструювання, розрахунку та техніко-економічного обґрунтування застосування пристроїв різних систем та варіантів;
6. освоєння сучасних методів проектування і отримання конструкторської документації технологічної оснастки.

Питання на екзамен

Методичні вказівки

Проектування технологічної оснастки. Методичні вказівки до виконання РГР

Лабораторні роботи