Войтенко Володимир Іванович

У 1964 році закінчив кафедру технології машинобудування КПІ, інженер-механік. З 1964 працює на кафедрі технології машинобудування. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження та розробка контрольно-керуючих пристроїв для круглошліфувальних верстатів загального призначення”. З 1980 року – доцент. Наукові інтереси: технологія автоматизованого проектування,  автоматизація виробничих процесів, активний контроль на металорізальних верстатах.

Автор 1 монографії, 24 наукових статей та 3 авторських свідоцтв та 2 свідоцтв авторського права на твір. 

Викладає курси: “Системи автоматизованого проектування технологічних процесів” та “Основи автоматизованого проектування”, “Автоматика і автоматизація виробничих процесів”, “Технологія машинобудування”, “Взаємозамінність та технічні вимірювання”, “Металорізальний інструмент”.

Хоббі: гірський туризм, автомобіль, сад, город, будівництво, програмування, фотографія.

Персональна сторінка викладача

Перелік публікацій 

Статті

1. В.И. Войтенко, инж. Универсальное измерительно-управляющее устройство для круглошлифовальных станков общего назначения.// Сб. „Автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении”. Киев. „Техніка”, 1968. стр. 35.

2. Войтенко В.И. Универсальное измерительно-управляющее устройство для круглошлифовальных станков общего назначения.// Сб «Технология и автоматизация машиностроения». Выпуск № 7. Киев. „Технiка», 1971. с. 112-116.

3. Войтенко В.И. Бесконтактное пневматическое контрольно-управляющее устройство.// Информац. листок № 75-0337. Серия 10.16. Киев. УкрНИИНТИ. 1975. 6 с.

4. Войтенко В.И. Алгоритм вычислений на ЭЦВМ статистических характеристик точности.// Сб. „Вестник Киевского политехнического института”. Серия машиностроение. Випуск №14. Киев. „Вища школа”. 1977. стр. 16-21.

5. Войтенко В.И. Активный контроль на круглошлифовальных станках общего назначения.// Киев. Общество «Знание» УССР, 1980. 24 с.

6. Войтенко В.И. Многопозиционный поворотный стол. // Сб. «Исследование и перспективы развития заж., загруз. и фикс. механизмов ст-ков. ФОЛ Инст. Авт. АН УССР. Киев. 1980. стр . 56-57.

7. Войтенко В.И., Давыгора В.Н., Добрянский С.С., Изотов А.В. Многопозиционный поворотный стол сборочного автомата. // Сб. «Технология и автоматизация в машиностроении». Выпуск №30. Киев. «Техніка”. 1982. стр. 22-26.

8. Войтенко В.И. Пневматический преобразователь угловых размеров.// Сб. «Технология и автоматизация в машиностроении». Выпуск №31. Киев. «Техніка”. 1983. стр. 11-14.

9. Войтенко В.И., Гаврыш А.П., Изотов А.В. Сборочный автомат. //// Сб. «Технология и автоматизация в машиностроении». Выпуск №31. Киев. «Техніка”. 1983. стр. 14-18.

10. Войтенко В.И. Автоматизация технологической подготовки производства в машиностроении. // Сб. «Технология и автоматизация в машиностроении». Выпуск №36. Киев. «Техніка”. 1985. стр. 28-32.

11. Войтенко В.И. Глава 3. Автоматизация проектирования технологических процессов механообработки. // Справочное пособие «Автоматизация труда технолога-машиностроителя». Киев. «Техніка”. 1991. стр. 38-70.

12. Войтенко В.І. Учбова інтерактивна САПР ТП.// Зб. „Прогресивна техніка і технологія машинобудування.”. Том 2.Київ, НТУУ „КПІ”, 1998. стр. 225-230.

13. Войтенко В.И. Программный комплекс “Sapr_100_W”. // Зб. „Сучасны науковы досягнення – 2006″. Том 17. Дніпропетровськ, „наука і освіта”, 2006. стр. 67-70.

14. Войтенко В.И. Программный комплекс “Sapr_100_W_RU”.// http://www.moiidei.com/ПО соф|Программное обеспечение. 04.07.2008. 3 с.

15. Войтенко В.И. Компьютерная программа “Р_Eskiz_4”.// http://www.moiidei.com/ ПО софт|Программное обеспечение 08.07.2008. 2 с.

16. Войтенко В.І. Программно-методический комплекс “САПР ТП мех”. // http://www.moiidei.com/образование|обучение. 02.12.2008. 6 с.

17. Войтенко В.И. Структурно-параметрический синтез ТП механообработки.// http://www.moiidei.com/образование|обучение 21.10.2009. 2 с.

18. Войтенко В.И. Методика ускоренного синтеза графических элементов интерфейса программных средств. // http://www.moiidei.com/образование|обучение. 10.11.2009. 10 с.

19. Войтенко В.И. Автоматизированное проектирование ТП механической обработки. // «Стратегия качества в промышленности и образовании». YI междун. конф., 04 – 11 июня 2010, г. Варна, Болгария: материалы в 4-х т. Т2(4.1).- Днепропетровск-Варна, 2010.- С. 423-426.- (Междунар.науч.журн. Acta Universitatis Pontica Euxinus/ Спец. выпуск)

20. Автоматизированное проектирование ТП механической обработки. Збірник. «Стратегия качества в промышленности и образовании». YI междун. конф., 04 – 11 июня 2010, г. Варна, Болгария: материалы в 4-х т. Т2(4.1).- Днепропетровск-Варна, 2010.- С. 423-426.- (Междунар.науч.журн. Acta Universitatis Pontica Euxinus/ Спец. выпуск)

21. Экзамен по САПР ТП механообработки 2010. http://www.moiidei.com/образование|обучение. 05.02.2011.

22. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів машинобудування (САПР ТПм).., 2011, 213 с.: ил. Кіровоград, РВЛ КНТУ.

23. Программное средство “P_Plan_5x5_13”. http://www.moiidei.com/ ПО софт|Программное обеспечение. 06.11.2011.

24. Пневматический преобразователь угловых размеров http://www.moiidei.com/Техника|Технологии 07.11.2011.

25. Трудомісткість алгоритмічного синтезу структури ТП механообробки Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2012.

26. Автоматизоване проектування ТП обробки деталі „Корпус редуктора”. Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2012.

27. Програмний продукт „Система автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки SAPR_2012″ (“SAPR_2012”)Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43627. від 07.05.2012. Державна служба інтелектуальної власності України. Бюлетень. “Авторське право та суміжні права” № 28.

28. Программный продукт «Система автоматизированного проектирования технологических процес-сов механической обработки «Sapr_2012». http://www.moiidei.com/ ПО софт|Программное обеспечение.12.06.2012

29. Разработка графических фрагментов интерфейса программных средств автома-тизированного проектирования. YIII Междун. конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». 08 – 16 июня 2012, г. Варна, Болгария: материалы в 3-х т. Т1(1.3).- Днепропетровск-Варна, 2012.- С. 368-371.- (Междунар.науч.журн. Acta Universitatis Pontica Euxinus/ Спец. выпуск)

30. A computer program “R_Eskiz_4”. http://moiidei.com/software/software-software.html.

31. The software product “software Sapr_100_W”. http://moiidei.com/software/software-software.html

32. The software product “software Sapr_100_W” http://moiidei.com/education/education-teaching.html.

33. Виртуальное моделирование торцевого фрезерования http://www.moiidei.ru/ Техника|Технологии.

34. Моделювання впливу діаметра фрези при торцевому фрезеруванні. Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2013.

35. Автоматизоване проектування ТП обробки деталі «Корпус насоса». Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2013.

36. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИМОГ ТОЧНОСТІ ПРИ ВИСОКИХ ВИМОГАХ ДО ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ . Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2013.

37. Структурно-параметрический синтез ТП механообработки. IX Междун. конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». 08 – 16 июня 2013, г. Варна, Болгария: материалы в 3-х т. Т1(1.3).- Днепропетровск-Варна, 2013.- С.- (Междунар.науч.журн. Acta Universitatis Pontica Euxinus/ Спец. выпуск)

38. Автоматизированный синтез расчётных фрагментов САПР ТП. http://www.moiidei.ru/образование|обучение

39. Виртуальное моделирование торцевого фрезерования. http://www.moiidei.ru/ Техника|Технологии.

40. Автоматизоване проектування ТП обробки деталі«Корпус». Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2014

41. Автоматизоване проектування принципової схеми ТП обробки деталі «Кришка-кронштейн». Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2014

42. Автоматизоване проектування ТП обробки деталі «Корпус». Тези доповідей ЗУНТК НТУУ „КПІ” підсекція „Технологія машинобудування”. НТУУ „КПІ”, ММІ. 2014.

43. Формализованный синтез структуры технологических процессов обработки деталей машиностроения. Журнал «Современный научный вестник» № 17 (213) 02.04.2014. Серия: Технические науки. Днепропетровск, из-во «Наука и образование».

44. Програмний продукт „Система автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки SAPR_2014″ (“SAPR_2014”). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54522. від 30.04.2014. Державна служба інтелектуальної власності України. Бюлетень. “Авторське право та суміжні права” № 33.

45. Формализованный синтез структуры технологических процессов обработки деталей машиностроения. Зб. X Междун. конференция Междунар.науч.журн. Acta Universitatis Pontica Euxinus. «Стратегия качества в промышленности и образовании». 06 – 13 июня 2014, г. Варна, Болгария: Днепропетровск-Варна, 2014.

46. ТАБЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ МАРШРУТА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ. http://www.moiidei.com/образование|обучение.

Методичні розробки

1. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів машинобудування (САПР ТПМ). Частина 1 (загальні положення та реалізація). Навчальний посібник. Електронний засіб навчального призначення. Свідоцтво про надання грифа НТУУ «КПІ» НМУ № Е 10/11-142. Від 23 грудня 2010 від 23 грудня 2010 р. Протокол № 4.

2. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів машинобудування.Навчальний посібник. Електронне навчальне видання. Свідоцтво про надання грифа НТУУ «КПІ» електроному виданню. НМУ № Е 11 / 12-052 від. 17 листопада 2011 р. Протокол № 3 214 с.

3. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів машинобудування . Навчальний посібник. К.: НТУУ „КПІ”, 2012. -232 с. – Бібліогр.: с. 226-228. Гриф МОНМС України. (Лист №1/11-2321 від 21.02.2012 р.). УДК 621.002:004.896(075.8). ББК 34.5-5-05я7. ISBN 978-966-622-488-3 232.

2019

Статті:

Войтенко В.І. Программный продукт «Система автоматизированного проектирования технологических процессов механической обработки «Sapr_2020»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moiidei.com/ ПО софт|Программное обеспечение. 26.01.2019/.

Войтенко В.І. Формалізований синтез структури технологічних процесів механічного оброблення деталей машинобудування. Тези доповіді на ХХ міжнародної науково-технічної конференції “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”. Херсон 09.2019.

Войтенко В.І., Молодой С.В. Вплив діаметра фрези при торцевому фрезеруванні на час та собівартість оброблення. Збірник доповідей на Всеукраїнській конференції «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку». м. Дніпро. 18.12.2019.

Конференції:

Журавель С.Ю., Войтенко В.І. Автоматизоване проектування ТП виготовлення деталі «Штанга». Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», секція «Технологія машинобудування». 7-31 травня 2019 р., м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019.

Войтенко В.І. «Формалізований синтез структури технологічних процесів механічного оброблення деталей машинобудування». Тези доповіді на ХХ міжнародної науково-технічної конференції “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”. Херсон 09.2019.

Войтенко В.І., Молодой С.В. Вплив діаметра фрези при торцевому фрезеруванні на час та собівартість оброблення. Збірник доповідей на Всеукраїнській конференції «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку». м. Дніпро. 18.12.2019.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Войтенко В.І. «Комп’ютерна програма «Система автоматизованого проектування технологічних процесів механічної обробки SAPR_2020» («SAPR_2020»)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88599 від 15.05.2019. Мінекономрозвитку, Київ, 2019.