Субін Анатолій Анатолійович

Закінчив Черкаський інженерно-технологічний інституту в 1998 р. Інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування”. 1998 – 2001 р. навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”. З 2001 р. працює на кафедрі технології машинобудування на посаді асистента, а з 2004 р. – на посаді доцента. В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Підвищення продуктивності шліфування внутрішньої гвинтової канавки гайок кулькової гвинтової пари”. Наукові інтереси: Абразивна обробка, управління процесами обробки. Викладає курси “Основи мікропроцесорної техніки”, ” Абразивна обробка матеріалів”.

Перелік публікацій 

Статті

1. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Математична модель шліфування внутрішньої гвинтової канавки пари кочення. Вестник НТУУ “КПИ”, №37, разд. Машиностроение, 1999, г. Киев

2. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Урахування пружних деформацій ТОС при імітаційному моделюванні шліфування внутрішніх гвинтових канавок. Вісник ЖІТІ, №13 / Технічні науки, 2000, м.Житомир

3. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Управління циклом врізного шліфування. Вестник НТУУ «КПИ», №40, разд. Машиностроение, 2001, г.Киев

4. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Структурно-параметрична модель врізного шліфування. Наукові вісті НТУУ «КПІ», №2, 2002, м.Київ

5. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Расчет припуска под операцию шлифования внутренних винтовых ванавок. Прогрессивные технологии и системы машиностроения, Выпуск №13, 2000, г.Донецк

6. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Визначення граничного алгоритму при шліфуванні внутрішніх гвинтових поверхонь. Вісник ЖІТІ, Випуск І (24) / Технічні науки, 2003, м.Житомир

7. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Оптимальне управління процесом шліфування гвинтової канавки. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем//Збірник наукових праць, Випуск 13, 2003,м.Краматорськ

8. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Моделирование процесса шлифования винтовой канавки гаек пар качения. Tecnologia i automatyzacja montazu, Dodatek specjalny do nr 4(26), 1999, Rzeszow

9. Субін, Анатолій Анатолійович. Підвищення продуктивності шліфування внутрішньої гвинтової канавки гайок кулькової гвинтової пари [Текст] : автореф. дис… канд. техн. наук: 05.02.08 / Субін Анатолій Анатолійович ; Національний технічний ун-т України “Київський політехнічний ін-т”. – К., 2003. – 20 с.

10. А.А.Субін, В.А.Пасічник, В.К. Кореньков. Методика автоматизованої побудови структури розмірних ланцюгів виробу при синтезі порядку складання. Вісник Хмельницького національного університету / Хмельницький, 2008.- № 2 (108). С. 21-26 (фахове видання)

11. А.А.Субін, В.А.Пасічник, В.К. Кореньков. Вирішення задачі синтезу найкоротшої послідовності розкладання виробу. Вісник Хмельницького національного університету / Хмельницький, 2007.- № 6, Т.1 (100). С. 28- 33 . (фахове видання)

12. А.А.Субін, В.К. Кореньков. Методика автоматизованої побудови структури розмірних ланцюгів виробу при синтезі порядку складання. Вісник Хмельницького національного університету / Хмельницький, 2008.- № 2 (108). С. 21-26 . (фахове видання)

13. А.А.Субін, В.К. Кореньков. Метод структурного синтезу та оцінки альтернатив при автоматизованому синтезі технологічних процесів складання. Вісник ЖДТУ / технічні науки. – 2008. – №4 (47). – С.155-159 (фахове видання)

14. А.А.Субін, В.К. Кореньков. Automatyzacija formowania poczatkowej informacji dla analizy montowanych wyrobow. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej №273. – 2010. – Mechanika z.79 Polaczenia montazowe. – С.11-16

15. А.А.Субін, В.А.Пасічник, В.К. Кореньков. Автоматизированный синтез множества технологически целесообразных последовательностей сборки изделий машиностроения. Вісник Хмельницького національного університету м.Хмельницький, 2010. – № 1. Технічні науки. С. 20-24 (фахове видання)

16. А.А.Субін, В.К. Кореньков. Методи автоматизованого формування математичних моделей складальних виробів. Вісник Національно технічного університету України «КПІ» . Машинобудування. – 2010. – №59. – С.264-266

17. А.А.Субін, О.О.Нікітчук. Особливості сверління титано-композитних пакетів. Тези доповідей загально-університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція Машинобудування. НТУУ «КПІ», ч.2 травень 2010. С.39

18. А.А.Субін, О.О. Пальченко. Вплив уточненого розрахунку прогину ріжучого інструмента на точність розточної операції. Тези доповідей загально-університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція Машинобудування. НТУУ «КПІ», ч. 2011. С.50-51

Навчально-методичні праці


1. А.А.Субін, Ю.В. Петраков. Лабораторно-комп’ютерний практикум з мікропроцесорної техніки.. Київ: Політехніка, 2005,-102с.

2. А.А.Субін, С.С. Добрянський, Ю.М. Малафєєв, В.М. Гриценко. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни “Технологічні основи машинобудування”. Для студентів інженерно-хімічного факультету. Київ: Політехніка, 2005,-102с.

2019

Статті:

Субін А. PLM-засоби супроводу життєвого циклу ІОТ-продуктів // Материали XV Международной научно-практической конференции «Прикладные научные разработки – 2019», 2019. Том 8, Технически науки // Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага) // c.83-84.

Субін А. Перспективи прототипування в машинобудуванні // Материалы XV Международной научно-практической конференции «Перспективы мировой науки – 2019», 2019. Технические науки // Science and Education Ltd (Англия) // c.81-82.

Субін А. Вплив специфік роботи на використання сучасних моделей управління // Материалы XV Международной научно-практической конференции «Перспективы мировой науки – 2019», 2019. Технические науки // Science and Education Ltd (Англия) // c.87-89.

Довгун В. А. Субін А.А. Характеристики зносу інструменту при токарній обробці загартованої сталі // Materiły XV Międzynarodowej naukowipraktycznej conferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2019», Techniczne nauki // Przemyśl Nauka i studia 2019 // c.51-55.

Конференції:

Субін А. PLM-засоби супроводу життєвого циклу ІОТ-продуктів // Материали XV Международной научно-практической конференции «Прикладные научные разработки – 2019», 2019. Том 8, Технически науки // Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага) // c.83-84.

Субін А. Перспективи прототипування в машинобудуванні // Материалы XV Международной научно-практической конференции «Перспективы мировой науки – 2019», 2019. Технические науки // Science and Education Ltd (Англия) // c.81-82.

Субін А. Вплив специфік роботи на використання сучасних моделей управління // Материалы XV Международной научно-практической конференции «Перспективы мировой науки – 2019», 2019. Технические науки // Science and Education Ltd (Англия) // c.87-89.

Довгун В. А. Субін А.А. Характеристики зносу інструменту при токарній обробці загартованої сталі // Materiły XV Międzynarodowej naukowipraktycznej conferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2019», Techniczne nauki // Przemyśl Nauka i studia 2019 // c.51-55.