Шуплєцов Данило Костянтинович

Інтереси: Програмування верстатів з ЧПК, робота у CAD/CAM системах (NX11, CATIAv5, SolidWorks etc.)

Публікації

2019

Статті:

Petrakov, D. Shupletsov Contour milling programming technology for virtual basing on a CNC machine // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies #2/1 (98) 2019/ 54-60pp.

А. А. Самсоненко, Д. К. Шуплєцов. Аналіз проблеми обробки деталей на 5-ти осьових верстатах з ЧПК. Збірка праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», розділ «Технологія машинобудування». – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019.

Т. О. Близнюк, Д. К. Шуплєцов. Оцінка ефективності використання верстатів з ЧПК в якості КВМ. Збірка праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», розділ «Технологія машинобудування». – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019.

Конференції:

А. А. Самсоненко, Д. К. Шуплєцов. Аналіз проблеми обробки деталей на 5-ти осьових верстатах з ЧПК. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», секція «Технологія машинобудування». 7-31 травня 2019 р., м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019.

Т. О. Близнюк, Д. К. Шуплєцов. Оцінка ефективності використання верстатів з ЧПК в якості КВМ. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», секція «Технологія машинобудування». 7-31 травня 2019 р., м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019.