Радченко Станіслав Григорович

Доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

У 1962 році закінчив Київський політехнічний інститут. Інженер-механік. З 1962 року працює на кафедрі технології машинобудування. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження точності процесу нарізання зовнішніх різьб головками, що саморозкриваються”. З 1983 року – доцент. Наукові інтереси –  методологію проведення наукових досліджень, теорія планування експериментів, стійке оцінювання статистичних моделей, технологія машинобудування. У 1994 році за наукові розробки був удостоєний звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. Автор 3 монографій, 3 навчальних посібників, 190 наукових статей. Викладає курси “Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем”, “Основи наукових досліджень”, “Теорія планування експериментів”, “Оптимізація технологічних процесів”.Являєтса одним з організаторів сайту ЛЕСМІ

Лабораторія експериментально-статистичних методів досліджень

Публікації

2019

Статті:

Радченко С.Г., Лапач С.М. Дослідження та моделювання технологічного процесу контактного зварювання труб // Технічні науки та технології, 2018, №3 (13), С.114–123.

С. Лапач, С. Радченко Математичне моделювання обробки високоміцних сталей // Mechanics and Advanced Technologies, 2019, т.85, №1, С.101–110.

Радченко С.Г., Лапач С.Н. Исследование и  математическое моделирование процесса упрочнения авиационных деталей / Матеріали XX міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» , Київ-Херсон: 2019, С.335–338.

Конференції:

S.G. Radchenko, S.M. Lapach Mathematic simulation of glue joints strength characteristics /Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019 : тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24 – 26 червня 2019 р.) –Чернігів : ЧНТУ, 2019. –P. 83-86.

Радченко С.Г., Лапач С.Н. Исследование и  математическое моделирование процесса упрочнения авиационных деталей / Матеріали XX міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» , Київ-Херсон: 2019, С.335–338.