Малафєєв Юрій Михайлович

Закінчив Київський політехнічний інститут. З 1974 року працює на кафедрі технології машинобудування на посадах інженера-дослідника, аспіранта, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента. З 1988 по 1993 рік – заступник декана Механіко-машинобудівного факультету. З 1993 по 2006 рік працював  за сумісництвом в Киїівському бізнес-інституті при НТУУ “КПІ” на посаді професора, завідувача кафедри технічних дисциплін.  З 2001 по 2006 – проректор з учбово-адміністративної роботи Киїівського бізнес-інституту при НТУУ “КПІ”.

Займається вивченням технологічного забезпечення якості обробки магнітном’яких матеріалів, автор 1 підручника, 1 винаходу, 1 свідоцтва авторського права, понад 160 наукових публікацій,в тому числі наукових статей, тез доповідей на конференціях та методичних вказівок. Викладає курси “Технологія машинобудування”, “Проектування та виробництво заготовок”, “Технологічні основи ГАВ”, “Фізико-хімічні основи технологічних процесів”.

Перелік публікацій 

Статті

1.Малафеев Ю.М., Пасечник И.В. Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев. Особенности лезвийной обработки сплава 16Х-ВИ. Опубликовано: Материалы I международной научно-практической конференции «Наука: Теория и практика-2006», Том 3. Технические науки, г. Днепропетровск: «Наука и образование»2006. С.32-34.
ISBN-966-7191-99-0.

2.Пуховский Е.С., Малафеев Ю.М. Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев.
Автоматизированное проектирование «элементной» технологии гибкого производства. Опубликовано: Материалы III международной научно-практической конференции, «Научное пространство Европы – 2007». Том 11. Технические науки, г. Днепропетровск, «Наука и образование» 2007. С.18-20.
ISBN-966-7191-99-0.

3.Малафеев Ю.М., Гриценко В.И.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев.
Исследование температурно-силовых зависимостей при точении сплава 16Х-ВИ. Опубликовано: Материалы III международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук – 2007». Том 8. Технические науки, г. Днепропетровск: «Наука и образование», 2007. С.56-58.
ISBN-966-7191-99-0.

4.Малафеев Ю.М., Пасечник И.В.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев.
Тонкое точение сплава 16Х-ВИ. Опубликовано: Материалы III международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук – 2007». Том 8, Технические науки, г. Днепропетровск: «Наука и образование», 2007, С.58-61.
ISBN-966-7191-99-0.

5.Технологія машинобудування і технологічні основи машинобудування. Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи. Київ, НТУУ «КПІ» 2007. Уклад.: Добрянський С.С., Фролов В.К., Малафєєв Ю.М., Гриценко В.М.,71с.

6.Технологія машинобудування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни.(Іл. м-л) Київ, НТУУ «КПІ» 2007. Уклад.: Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М., Фролов В.К., Гриценко В.М.,92с.

7.Малафеев Ю.М., Пасечник И.В., Чепурко Е.Ю.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев.
Лезвийная обработке электротехнической стали 1212. Опубликовано: Materialy IV miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji «Naukowy potencjal swiata-2008». Tym 9. Techniczne nauki. Przemysl. Nauka i studia. С.20-25.
ISBN-978-966-8736-05-6.

8.Малафеев Ю.М., Чепурко Е.Ю.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев.
Температурные и силовые зависимости при тонком точении электротехнической стали 1212. Опубликовано: Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2008». Dil 14. Technicke vedy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. С.6-9.
ISBN-978-966-8736-05-6.

9. Малафеев Ю.М., Пасечник И.В.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев.
Влияние режима резания на изменение магнитных свойств при точении электротехнической стали 1212. Опубликовано: Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2008». Dil 14. Technicke vedy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. С.9-11.
ISBN-978-966-8736-05-6.

10.Пасічник І.В., Малафєєв Ю.М.,к.т.н., доц.
Автоматизація підготовки керуючої програми для фрезерно-гравірувального верстата з ЧПК за малюнком або фотографією. ( Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 2, Київ 2008.

11.Технологія машинобудування та технологічні основи машинобудування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи для студентів механіко-машинобудівного інституту та інженерно-хімічного факультету. Київ, НТУУ «КПІ», 2008. Уклад.: Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М.,Субин А.А., Гриценко В.М.,85с.

12.Малафеев Ю.М.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев.
Исследование микротвердость и степени наклепа при точении сплава 50Н. Опубликовано: Materialy V miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie i nauka bez granic-2009». Volume 19. Techniczne nauki. Przemysl. Nauka i studia. С.36-39.
ISBN-978-966-8736-05-6.

13.Корженко М.В., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Застосування комп’ютерних технологій в ливарному виробництві. С.27-28. ( Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 1, Київ 2009.

14.Чепурко Є.Ю., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Переваги та недоліки різних технологій виготовлення штампового оснащення. С.59-60. ( Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 1, Київ 2009.

15. Корженко М.В., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Огляд нових технологій в литті за виплавляємими моделями. С.66-68. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 1, Київ 2009.

16. Пасічник І.В., Малафєєв Ю.М.,к.т.н., доц.
Інтеграція сучасних технологій в виробництво додаткового оснащення для стрілецької зброї. С.86-88. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 1, Київ 2009.

17. Пуховский Е.С., Малафеев Ю.М., Чепурко Е.Ю.
НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина.
«Элементная» технология гибкого автоматизированного производства. С.212-219. Журнал «ВЕСТНИК» №55 национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», машиностроение.

18.Малафеев Ю.М., Кирсанов А.О.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г.Киев
Исследование шероховатости обработанной поверхности и стойкости инструмента при точении сплава 50Н. Опубликовано: Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka konference «Aktualni vymozenosti vedy-2010». Dil 16. Technicke vedy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. С.25-28.
ISBN-978-966-8736-05-6.

19. Малафеев Ю.М., Кирсанов А.О.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г.Киев
Силовые зависимости при тонком точении сплава 50Н. Опубликовано: Materialy VI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami-2010». Volume 14. Techniczne nauki. Przemysl. Nauka i studia. С.5-10.
ISBN-978-966-8736-05-6.

20.Чепурко Є.Ю., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Особливості отримання деталі «корпус» шляхом гарячого об’ємного штампування. С.91-93. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 2, Київ 2010.

21. Чепурко Є.Ю., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Основні проблеми виготовлення деталей методом гарячого объємного штампування. С.93-95. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 2, Київ 2010.

22.Приходько ДН., Малафеев Ю.М., к.т.н., доц.
Обзор современных прогрессивных конструкций фрез в механообработке. С.105-106. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 2, Київ 2010.

23.Пасічник І.В., Малафєєв Ю.М.,к.т.н., доц.
Оптимізація процесу на останньому етапі механообробки. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 2, Київ 2010.

24.Кірсанов А.О., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Розрахунок деформацій свердла в залежності вид кута нахилу гвинтової канавки за допомогою САЕ модуля системи T-FLEX. С.108-109. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», частина 2, Київ 2010.

25. Ю.М. Малафєєв, к.т.н., доц., Є.Ю.Чепурко, студ.
НТУ України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна.
Особливості отримання деталі «корпус» шляхом гарячого об’ємного штампування. С.147-152. Журнал «ВІСНИК» №59 національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», машинобудування.

26.Малафеев Ю.М к.т.н., доц., Кирсанов А.А. студ.
НТУ України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна
Исследование тонкого точения пермаллоя 50Н. С.20-23. Журнал «ВІСНИК» №61, том 2 національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», машинобудування. (Праці 1-ї Українсько-німецької конференції з машинобудування «Новітні матеріали та технології в машинобудуванні-2011»).

27. Малафеев Ю.М к.т.н., доц., Кирсанов А.А. студ.
НТУ України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна.
Качество поверхности при лезвийной обработке сплава 50Н. С.32-35. Журнал «ВІСНИК» №63 національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», машинобудування. (Праці конференції з машинобудування «Новітні матеріали та технології в машинобудуванні-2011»).

28. Малафеев Ю.М к.т.н., доц., Кирсанов А.А. студ.
НТУ України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна.
Управление качеством деталей из сплава 50Н при точении. С.24-28. Материали за VII международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», – 2011. Том 39. Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД .

29. Латчук М.В., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Накопичувальна система дільниці з виготовлення дисків в умовах ГАВ. С.37-38. (Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», підсекція «Технологія машинобудування», Київ 2010.

30. Приходько Д.Н., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц.
Внедрение в производство метода фрезерования с винтовой интерполяции. С.82-84.(Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки), секція «Машинобудування», підсекція «Технологія машинобудування», Київ 2010.

31.Oleg Rogozha, Yurij Malafeev
ANALYSIS OF PASSIVE COOLING OF PRESSURE COMPENSATOR WWER-1000 BY AUTONOMOUS THERMOSYPHON SYSTEM. S.94-95. (The 6-th international students conference “INNOVATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY”, April 19, 2011). BOOK OF ABSTRACTS. Faculty of linguistics. NTUU “KPI”.

32. Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва» для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування навчання.» всіх форм навчання. Уклад.: Пуховський Є.С. д.т.н., проф., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц., Бецко Ю.М., ст. викл. К.: НТУУ «КПІ», 2011, 72с.

33. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування та виробництво заготовок» для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування навчання.» всіх форм навчання. Уклад.: Добрянський С.С., к.т.н., доц., Малафєєв Ю.М., к.т.н., доц. К.: НТУУ «КПІ», 2011, 42с.

34. Малафеев Ю.М., Приходько Д.Н.
Национальный технический университет Украины «КПИ», г.Киев
Определение марки инструмента и его стойкости при обработке пермаллоя 50Н
(Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedi-2011»). Dil 12. Technicke vedy. Praha. Publishing House «Educationand Science» s.r.o. С.3-6,
ISBN-978-966-8736-05-6.

2019

Підручник:

Добрянський С.С., Малафєєв Ю.М. Технологічні основи машинобудування: підручникдля студентів інженерно-хімічного факультету та механіко-машинобудівного інституту, які навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Технологія машинобудування», «Інжинірінг, комп’ютерне моделювання та проектування полімерних і будівельних матеріалів та виробів» К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 380 с.

Статті:

Оптимізація холостих і робочих переміщень інструменту [Електронний ресурс] / Мілевський В.В., Малафєєв Ю.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2019», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Технологічні особливості зачеплення високошвидкісних зубчастих коліс [Електронний ресурс] / Шаповалов О.Ю., Малафєєв Ю.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2019», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Аналіз методів обробки конічних зубчастих поверхонь / Шаповалов О.Ю., Малафєєв Ю.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2019», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Оптимізація холостих переміщень інструменту при обробці на верстатах з ЧПК [Електронний ресурс]. Мілевський В.В., Малафєєв Ю.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвітку». Переяслав-Хмельницький – 17 жовтня 2019 р.

Конференції:

Оптимізація холостих і робочих переміщень інструменту [Електронний ресурс] / Мілевський В.В., Малафєєв Ю.М. // Тези Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2019», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Технологічні особливості зачеплення високошвидкісних зубчастих коліс [Електронний ресурс] / Шаповалов О.Ю., Малафєєв Ю.М. // Тези Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2019», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Аналіз методів обробки конічних зубчастих поверхонь / Шаповалов О.Ю., Малафєєв Ю.М. // Тези Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2019», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Композиційни матеріали для створення лопаток випрямляючого апарату авіаційного двигуна / Цибуленко В.О., Малафєєв Ю.М. // Тези Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2019», секція «Технологія машинобудування». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.

Оптимізація холостих переміщень інструменту при обробці на верстатах з ЧПК [Електронний ресурс]. Мілевський В.В., Малафєєв Ю.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвітку». Переяслав-Хмельницький – 17 жовтня 2019 р.