Лапковський Сергій Вікторович

Закінчив КПІ у 1990 році, інженер-механік. У 1993 році закінчив аспірантуру. З 1993 року асистент, доцент кафедри технології машинобудування. В 1998 році захистив кандидатською дисертацією по темі “Технологічна декомпозиція складальних виробів”. З 2001 року – доцент. Автор 1 навчального посібника, 23 наукових статей та 2 винаходів. Веде заняття з курсів: “Роботизовані технологічні процеси”, “Системний аналіз”, “Теорія різання”, “Технологія машинобудування”. На кафедрі відповідає за розробку і супроводження кафедрального сайту, відповідальний за наочну агітацію та рейтинг викладачів. Наукові інтереси: роботизація і автоматизація технологічних процесів машинобудування,  системні дослідження, історія робототехніки та автоматизація.

Хобі: фотографія, кіно.

Перелік публікацій 

Статті

1. О.А. Стенін, С.В. Лапковський, М.О. Солдатова. Використання CALS-технологій в сучасній промисловості// Адаптивні системи автоматичного управління. – Київ: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 2011. – Вип. 18 (38), С. 114 – 123.

2. Лапковський С.В., Солдатова М.О., Трудько І.С. Відпрацювання конструкції виробу на технологічність – один із найважливіших етапів технологічної підготовки виробництва// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Машинобудування/ – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – № 63, С. 203 – 207.

3. Декало С.А., Лапковський С.В. Концепція сталого розвитку України. Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2011”. Volume 8. Ekonomiczne nauki. Przemysl. Nauka i studia. – 2011. Str. 39 – 42.

4. Декало С.А., Лапковський С.В. Екологічний вимір сталого розвитку України. Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieka – 2011”. Volume 18. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia. Rolnictwo. Przemysl. Nauka i studia. – 2011. Str. 58 – 60.

5. Грибан О.В., Лапковський С.В. Автоматизація проектування технологічних планувань машинобудівних підприємств у середовищі LCAD// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 13 – 15.

6. Грибан О.В., Лапковський С.В. Система автоматизації проектування технологічних планувань машинобудівних підприємств DELMIA QUEST// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 15 – 16.

7. Грибан О.В., Лапковський С.В. Автоматизація проектування технологічних планувань машинобудівних підприємств за допомогою системи «Бібліотека планувань цехів»// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 23 – 24.

8. Савлюк С.А., Лапковський С.В., Солдатова М.О. Вимоги до конструкції деталей, які транспортуються автоматично// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 52 – 53.

9. Савлюк С.А., Лапковський С.В., Солдатова М.О. Кількісне оцінювання технологічності конструкції виробів// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 54 – 55.

10. Савлюк С.А., Лапковський С.В., Солдатова М.О. Кількісне оцінювання технологічності конструкції металорізальних верстатів// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 56 – 57.

11. Сосновський Є.Є., Ніконенко О.П., Лапковський С.В. Використання CALS-технологій в сучасній промисловості// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 58 – 59.

12. Сосновський Є.Є., Ніконенко О.П., Лапковський С.В. Визначення висоти бортів транспортних лотків// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 60.

13. Трудько І.С., Лапковський С.В., Солдатова М.О. Вимоги до конструкції деталей, які орієнтуються автоматично// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 63 – 64.

14. Трудько І.С., Лапковський С.В., Солдатова М.О. Вимоги до конструкції деталей, які складаються за допомогою роботів або автоматів// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 65 – 66.

15. Трудько І.С., Лапковський С.В., Солдатова М.О. Оцінювання технологічності конструкції виробів// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. Підсекція “ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. – 2011. С. 67.

16. О.А. Стенін, С.В. Лапковський, М.О. Солдатова. Використання сучасних CAD/CAM/CAE/PLM-систем при крізному паралельному циклі підготовки виробництва// Адаптивні системи автоматичного управління. – Київ: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, 2010. – Вип. 17 (37), С. 109 – 117.

17. О.А. Стенін, С.В. Лапковський, М.О. Солдатова. Управління процесом підвищення технологічності виробів// Адаптивні системи автоматичного управління. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2010. – Вип. 16 (36), С. 124 – 134.

18. Лапковський С.В., Попов Д.Є, Солдатова М.О. Технологічність деталей в умовах автоматизованого виробництва// Вестник Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”: Машиностроение/ – К.: НТУУ “КПИ”, 2010. – № 58, С. 103 – 108.

19. Ваньчик І.А., Лапковський С.В. Універсальні насадки для пилососів// Материали за VI международна научна практична конференция “Новини за модерна наука – 2010”. Том 19. Химия и химически технологии. Екология. География и геология. Селско стопанство. Ветеринарна наука. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 2010. С. 46 – 52.

20. Попов Д.Є, Лапковський С.В., Солдатова М.О. Відпрацювання конструкції виробу на технологічність// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 2 ЧАСТИНА. – 2010. С. 53 – 54.

21. Попов Д.Є, Лапковський С.В., Солдатова М.О. Види технологічності конструкції виробу// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 2 ЧАСТИНА. – 2010. С. 51 – 52.

22. Попов Д.Є, Лапковський С.В., Солдатова М.О. Структура взаємозв’язку процесів розробки конструкції виробу// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 2 ЧАСТИНА. – 2010. С. 49 – 50.

23. Попов Д.Є, Лапковський С.В., Солдатова М.О. Зв’язок процесу розробки нових виробів і технологічності// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 2 ЧАСТИНА. – 2010. С. 47 – 48.

24. Грибан О.В., Ніконенко О.П., Лапковський С.В. Місце етапу компоновки обладнання в загальній задачі проектування виробництва// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 2 ЧАСТИНА. – 2010. С. 11 – 12.

25. Ваньчик І.А., Ніконенко О.П., Лапковський С.В. Універсальна насадка для пилососу для складнорельєфних поверхонь// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 2 ЧАСТИНА. – 2010. С. 9 – 10.

26. Попов Д.Є., Лапковський С.В. Технологічність деталей в умовах автоматизованого виробництва// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 1 ЧАСТИНА. – 2009. С. 73 – 75.

27. Попов Д.Є., Лапковський С.В. Технологічність складальних одиниць в умовах автоматизованого виробництва// Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “МАШИНОБУДУВАННЯ”. 1 ЧАСТИНА. – 2009. С. 75 – 76.

28. Лапковский С.В. Определение состава ориентирующих движений деталей при проектировании ГПС металлообработки и сборки// Материалы ІV Международной научно-практической конференции “Перспективные разработки науки и техники – ´2008”. Том 14. – Пшемысль, Польша: Робототехника, 2008, С. 9 – 15.

29. А.А. Стенин, В.П. Пасько, С.В. Лапковский, А.А. Цакал. Синтез иерархической структуры критериев контроля деятельности операторов эргатических систем// Адаптивні системи автоматичного управління/ – Дніпропетровськ: Системні технології, 2007. – Вип. 11 (31), С. 63 – 71.

30. К.Ю. Мелкумян, С.В. Лапковский, В.А. Лемешко. Согласованное управление роботом-манипулятором// Адаптивні системи автоматичного управління/ – Дніпропетровськ: Системні технології, 2007. – Вип. 10 (30), С. 90 – 95.

31. Лапковський С.В. Оцінювання характеристик ГВС за допомогою ентропії// Вестник Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”: Машиностроение/ – К.: НТУУ “КПИ”, 2006. – Вып. 48, С. 103 – 108.

32. Хлебцевич В.Д., Задерей А.М., Лапковский С.В. Повышение эффективности автоматической сборки нестационарным приложением усилия// Материалы ІІ Международной научно-практической конференции “Перспективные разработки науки и техники – ´2006”. Том 8. – Днепропетровск: Наука и образование, 2006, С. 25 – 27.

33. В.И. Костюк, А.А. Стенин, С.В. Лапковский, М.А. Солдатова. Решение задачи определения состава ориентирующих движений объектов производства при проектировании ГПС// Адаптивні системи автоматичного управління/ – Дніпропетровськ: Системні технології, 2004. – Вип. 7 (27), С. 60 – 69.

34. О.А. Стєнін, С.В. Лапковський, М.О. Солдатова. Системно-структурні принципи комплексної технологічної підготовки виробництва при проектуванні гнучких виробничих систем// Системні дослідження та інформаційні технології/ – Київ, 2004. – № 1, С. 18 – 31.

35. Лапковський С.В., Солдатова М.О. Системно-структурний вибір елементів технологічного оснащення ГВС// Вестник Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”: Машиностроение/ – К.: НТУУ “КПИ”, 2004. – Вып. 45, С. 142 – 144.

36. О.А. Стєнін, С.В. Лапковський, М.О. Солдатова. Вибір пристроїв при проектуванні гнучких виробничих систем// Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація/ – Кіровоград, 2004. – Випуск 14, С. 277 – 285.

37. О.А. Стєнін, С.В. Лапковський, М.О. Солдатова. Формалізація маніпуляційних можливостей промислових роботів, які застосовуються у ГВС металообробки// Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій імені Ю.І.Кравченка/ – Кременчук, 2004. – № 1-2 (4-5), С. 190 – 194.

38. А.А. Стенин, С.В. Лапковский, М.А. Солдатова. Автоматизированный выбор моделей промышленных роботов при проектировании ГПС металлообработки// Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій імені Ю.І.Кравченка/ – Кременчук, 2003. – № 2 (3), С. 52 – 58.

39. Лапковский С.В., Луценко М.А., Стенина М.А. Формализованный анализ манипуляционных возможностей промышленных роботов// Вестник Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”: Машиностроение/ – К.: НТУУ “КПИ”, 2003. – Вып. 44, С. 167 – 170.

40. Стєнін О.А., Лапковський С.В., Стєніна М.О. Визначення складу орієнтуючих рухів деталей// Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту/ – Житомир, 2003. – № 1 (24), С. 171 – 180.

41. А.А. Стенин, С.В. Лапковский, М.А. Стенина. Автоматизированный выбор промышленных роботов при проектировании гибких производственных систем// Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація/ – Кіровоград, 2003. – Випуск 13, С. 15 

42. М.А. Стенина, С.В. Лапковский. Выбор промышленных роботов, применяющихся при загрузке металлорежущих станков ГПС// Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій імені Ю.І.Кравченка/ – Кременчук, 2002. – № 1, С. 42 – 47.

43. Лапковский С.В., Чикин С.В. Выбор промышленных роботов, применяющихся при загрузке металлорежущих станков ГПС// Вестник Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”: Машиностроение/ – К.: НТУУ “КПИ”, 2002. – Вып. 43, С. 109 – 112.

2019

Статті:

Когунь А.В., Лапковський С.В. Розрахунок дводілянкового лотка-сковзала// Materiály XV mezinárodní vĕdecko-praktická konference “Zprávy vědecké ideje — 2019”. Vol. 7. Praha. Publishing House „Education and Science” – 2019. Str.43-47.

Данилова Л.М., Лапковський С.В. Левочко О.С. Плунжерне фрезерування// Материали за XV международна научна практична конференция “Найновите постижения на европейската наука-2019”. Том 9. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ ООД». – 2019. С.73-75.

Данилова Л.М., Лапковський С.В. Філімонов Є.В. Різальний інструмент для виконання операцій плунжерного фрезерування// Материали за XV международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука-2019». Том 9. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ ООД». – 2019. С.69-72.

Данилова Л.М., Лапковський С.В. Мульченко О.В. Підтримка плунжерного фрезерування САМ-системами// Материали за XV международна научна практична конференция “Найновите постижения на европейската наука-2019”. Том 9. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. Физика. София, «Бял ГРАД-БГ ООД». – 2019. С. 42-44.

Конференції:

Когунь А.В., Лапковський С.В. Розрахунок дводілянкового лотка-сковзала// Materiály XV mezinárodní vĕdecko-praktická konference “Zprávy vědecké ideje — 2019”. Vol. 7. Praha. Publishing House „Education and Science” – 2019. Str.43-47.

Данилова Л.М., Лапковський С.В. Левочко О.С. Плунжерне фрезерування// Материали за XV международна научна практична конференция “Найновите постижения на европейската наука-2019”. Том 9. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ ООД». – 2019. С.73-75.

Данилова Л.М., Лапковський С.В. Філімонов Є.В. Різальний інструмент для виконання операцій плунжерного фрезерування// Материали за XV международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука-2019». Том 9. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ ООД». – 2019. С.69-72.

Данилова Л.М., Лапковський С.В. Мульченко О.В. Підтримка плунжерного фрезерування САМ-системами// Материали за XV международна научна практична конференция “Найновите постижения на европейската наука-2019”. Том 9. Строителство и архитектура. Математика. Съвременните информационни технологии. Технически науки. Физика. София, «Бял ГРАД-БГ ООД». – 2019. С. 42-44.

Симоненко А.Г., Лапковський С.В. Автоматизація синтезу конструкцій захватних пристроїв промислових роботів// Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні». – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.