Гладський Максим Миколайович

У 2002 році закінчив НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Динаміка і міцність машин”. Магістр механіки. В 2002-2005 роках навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”. З 2005 року працює в Департаменті міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ”. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Малоциклова втома металевих сплавів при складному напруженому стані”. З 2007 року – старший викладач кафедри технології машинобудування. Наукові інтереси: дослідження втоми матеріалів при складному навантажуванні. Викладає курси: “Алгоритми САПР”, “Основи наукових досліджень та технічної творчості”.

Публікації

2019

Статті:

Дуальна освіта як модель ефективної співпраці роботодавець-університет-студент /К.С.Барандич, М.М. Гладський, А.Р. Фіалковський, О.С. Третяков // Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», м. Херсон, 10-13 вересня 2019р.: Матеріали конференції, Київ – Херсон: 2019. – с. 383-388. 6с.

Е.Р. Перевозник, В.Р. Шугай, В.В. Артюшенко, А.С. Майданович, К.А. Трибрат, Н.А. Зылёв, М.Н. Гладский, В.В. Медведев, В.К. Фролов. Обеспечение однородного качества поверхностей деталей при обработке свободным абразивом. Збірка праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», розділ «Технологія машинобудування». – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019, стор. 363-374.

Гладский М.Н., Барандич Е.С. Малоцикловая прочность титановых сплавов // Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2019», Volume 11 Przemyśl: Nauka i studia, p. 55-58.

Барандич К.С., Гладський М.М., Іванов Д.Є. Технологічне забезпечення циклічної довговічності деталей типу «Вал» при максимальній продуктивності їх виготовлення // Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2019» , Volume 11 Przemyśl: Nauka i studia. p. 91-94.

Барандич К.С., Гладський М.М., Пустовіт М.М. Ефекти багатовісного непропорційного малоциклового навантажування // Материали за XV международна научна практична конференция, Найновите постижения на европейската наука – 2019 , 15 – 22 юни 2019 г., Софія, Болгарія, p. 34-37.

Конференції:

Дуальна освіта як модель ефективної співпраці роботодавець-університет-студент /К.С.Барандич, М.М. Гладський, А.Р. Фіалковський, О.С. Третяков // Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», м. Херсон, 10-13 вересня 2019р.: Матеріали конференції, Київ – Херсон: 2019. – с. 383-388.

Е.Р. Перевозник, В.Р. Шугай, В.В. Артюшенко, А.С. Майданович, К.А. Трибрат, Н.А. Зылёв, М.Н. Гладский, В.В. Медведев, В.К. Фролов. Обеспечение однородного качества поверхностей деталей при обработке свободным абразивом. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», секція «Технологія машинобудування». 7-31 травня 2019 р., м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019.

Гладский М.Н., Барандич Е.С. Малоцикловая прочность титановых сплавов // Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2019», Volume 11 Przemyśl: Nauka i studia, p. 55-58.

Барандич К.С., Гладський М.М., Іванов Д.Є. Технологічне забезпечення циклічної довговічності деталей типу «Вал» при максимальній продуктивності їх виготовлення // Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2019» , Volume 11 Przemyśl: Nauka i studia. p. 91-94.

Барандич К.С., Гладський М.М., Пустовіт М.М. Ефекти багатовісного непропорційного малоциклового навантажування // Материали за XV международна научна практична конференция, Найновите постижения на европейската наука – 2019 , 15 – 22 юни 2019 г., Софія, Болгарія, p. 34-37.

Патенти:

Контейнер верстата для вібраційного оброблення : пат. на корисну модель № 135670, Україна, МПК B24B 31/073, B24B 31/06 / В. К. Фролов, М. М. Гладський, А. С. Майданович, В. В. Артюшенко. – № u201901281 ; заявл. 08.02.19 ; опубл. 10.07.2019, бюл. № 13.

Контейнер вібраційної машини : пат. на корисну модель № 135932, Україна, МПК B24B 31/073, B24B 31/06 / В. К. Фролов, В. Р. Шугай, М. М. Гладський, К. Р. Перевозник. – № u201901560 ; заявл. 18.02.19 ; опубл. 25.07.2019, бюл. № 14.