Біланенко Віктор Григорович

Закінчив КПІ у 1973 році, інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування металорізальні верстати і інструменти”. З того ж часу працює на кафедрі технології машинобудування. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження й розроблення технологічного забезпечення геометричних характеристик якості поверхні деталей. З 1989 року – доцент. Займається вивченням процесів оброблення різанням, технологічних  методів забезпечення параметрів якості робочих поверхонь деталей машин. Автор 35 наукових статей та 50 методичних вказівок. Нагороджений ювілейною медаллю “Двадцять років Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.”, медаллю “На честь 1500-річчя Києва”, медаллю “Ветеран праці”. Викладає курси: “Теорія різання” та “Проектування технологічних процесів”.

Хоббі: робота на землі.

2015

Статті:

Ткач Г.М. Біланенко В.Г. Дослідні методи проектування технологічних операцій оброблення різанням // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.36-39.

Ткач Г.М. Біланенко В.Г. Особливості оброблення отворів в алюмінієвих сплавів // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.42-45.

Біланенко В.Г. Ропан І. DFMA-аналіз виробу “Твердопаливний котел” // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.75-78.

Біланенко В.Г. Кореньков В.М. Ропан І.  Досвід зниження затрат на виготовлення виробу “Твердопаливний котел мод.Т-150 // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.42-45.

Конференції:

Ткач Г. М. Біланенко В.Г. Дослідні методи проектування технологічних операцій оброблення різанням // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.36-39.

Ткач Г. М. Біланенко В.Г. Особливості оброблення отворів в алюмінієвих сплавів // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.42-45.

Біланенко В.Г. Ропан І. DFMA-аналіз виробу “Твердопаливний котел” // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.75-78.

Біланенко В.Г. Кореньков В.М. Ропан І.  Досвід зниження затрат на виготовлення виробу “Твердопаливний котел мод.Т-150 // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2015» Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Чехия, Прага) C.42-45.

Цимбал А. Ю. Біланенко В.Г. Визначення фізичних параметрів процесу різання при свердлінні. V Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 19-22 травня 2016р., м Чернігів С.66-68

Ільчук М.М, студентка, Біланенко В.Г., Проектування операцій безцентрового шліфування. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “Машинобудування”, підсекція “Технологія машинобудування” / Укладач Фролов В.К. – К: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.34-36

Мінасян В. А, студентка, Біланенко В.Г. Технологічні особливості операцій глибинного шліфування. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “Машинобудування”, підсекція “Технологія машинобудування” / Укладач Фролов В.К. – К: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.36-38

Ткач Г.М., студентка, Біланенко В.Г. Особливості оброблення різанням алюмінієвих сплавів. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “Машинобудування”, підсекція “Технологія машинобудування” / Укладач Фролов В.К. – К: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.38-40

Пасеніцький В.В., студент, Біланенко В.Г. Визначення режимів різання для зовнішнього круглого поздовжнього шліфування. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “Машинобудування”, підсекція “Технологія машинобудування” / Укладач Фролов В.К. – К: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.41-43

Тарамбула В.С., студент, Біланенко В.Г. Оброблення площин корпусних деталей фрезеруванням. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “Машинобудування”, підсекція “Технологія машинобудування” / Укладач Фролов В.К. – К: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.44-45

Лубкіна А.О, студентка, Біланенко В.Г, Проектування операцій оброблення глибоких отворів. Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “Машинобудування”, підсекція “Технологія машинобудування” / Укладач Фролов В.К. – К: НТУУ “КПІ”, 2015. – С.46-47

2016

Статті:

Біланенко В.Г., Цимбал А.Ю. Проектування технологічних операцій оброблення свердлінням./ Materiály xii mezinárodní vědecko- praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016» 22-30 května 2016 roku. Díl 15 Technické vědy Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o,  2016. с.11-28.

Біланенко В.Г.Визначення складових сили різання для токарного оброблення./ Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 26 – 29 квітня 2016 р. м. Чернігів, c.82-83.

Біланенко В.Г. Практичні закономірності проектування технологічних процесів оброблення різанням. / Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 26 – 29 квітня 2016 р. м. Чернігів, c.84-85

Ільчук М.М., Біланенко В.Г. Проектування операцій безцентрового шліфування. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ-2016, c.34-37.

Тарамбула В.С., Біланенко В.Г. Проектування операцій оброблення титанових сплавів торцевим фрезеруванням. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ-2016, c.105-108.

Тарамбула В.С., Біланенко В.Г. Вібрації при обробленні титанових сплавів торцевим фрезеруванням. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ-2016, c.109-112.

Конференції:

Біланенко В.Г., Цимбал А.Ю. Проектування технологічних операцій оброблення свердлінням./ Materiály xii mezinárodní vědecko- praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016» 22-30 května 2016 roku. Díl 15 Technické vědy Praha, Publishing House «Education and Science» s.r.o,  2016. с.11-28.

Біланенко В.Г.Визначення складових сили різання для токарного оброблення./ Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 26 – 29 квітня 2016 р. м. Чернігів, c.82-83.

Біланенко В.Г. Практичні закономірності проектування технологічних процесів оброблення різанням. / Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 26 – 29 квітня 2016 р. м. Чернігів, c.84-85.

Ільчук М.М., Біланенко В.Г. Проектування операцій безцентрового шліфування. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ-2016, c.34-37.

Тарамбула В.С., Біланенко В.Г. Проектування операцій оброблення титанових сплавів торцевим фрезеруванням. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ-2016, c.105-108.

Тарамбула В.С., Біланенко В.Г. Вібрації при обробленні титанових сплавів торцевим фрезеруванням. / Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ-2016, c.109-112.

2017

Статті:

В.П. Приходько, В.Г. Біланенко, В.В. Харьков. Забезпечення принципів базування при використанні інтегрованого оброблення в сучасних технологічних системах. Сборник научных трудов Международной  научно – практической конференции «Тенденции современной науки-2017»., 30.05-07.06.17., Шеффілд, Великобритания. с.24- 29.

В.Г. Біланенко. Проектування типових послідовностей оброблення різанням/ Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» С.75-77, м. Чернігів, 24-27  квітня 2017року

Джулій В.А., Біланенко В.Г. Проектування типових послідовностей оброблення різанням лезовими різальними інструментами. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування» , 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017.

Джулій В.А., Біланенко В.Г. Технологічні можливості високошвидкісного фрезерування. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017

Зварич В.І., Біланенко В.Г. Порівняльний аналіз математичних залежностей для визначення силових навантажень при свердлінні. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017.

Зварич В.І., Біланенко В.Г. Визначення складових сили різання при обробленні свердлінням. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017

Коноваленко А.К, Біланенко В.Г. Сучасні інструментальні матеріали для лезових різальних інструментів. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017.

Конференції:

В.П. Приходько, В.Г. Біланенко, В.В. Харьков. Забезпечення принципів базування при використанні інтегрованого оброблення в сучасних технологічних системах. Сборник научных трудов Международной научно – практической конференции «Тенденции современной науки-2017»., 30.05-07.06.17., Шеффілд, Великобритания. с.24- 29.

В.Г. Біланенко. Проектування типових послідовностей оброблення різанням/ Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» С.75-77, м. Чернігів, 24-27 квітня 2017року.

В.Г. Біланенко. Технологічне забезпечення роботоздатності робочих поверхонь деталей машин/ Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї-наука виробництво» С.51-53, м. Чернігів, 01-03листопада 2017року.

В.Г. Біланенко. Визначення фізичних та технологічних характеристик фрезерного оброблення/ Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї-наука виробництво» С.53-55, м.Чернігів 01-03листопада 2017року.

Джулій В.А., Біланенко В.Г. Проектування типових послідовностей оброблення різанням лезовими різальними інструментами. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню 2017», секція «Технологія машинобудування» , 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017.

Джулій В.А., Біланенко В.Г. Технологічні можливості високошвидкісного фрезерування. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017

Зварич В.І., Біланенко В.Г. Порівняльний аналіз математичних залежностей для визначення силових навантажень при свердлінні. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017

Зварич В.І., Біланенко В.Г. Визначення складових сили різання при обробленні свердлінням. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017.

Коноваленко А.К, Біланенко В.Г. Сучасні інструментальні матеріали для лезових різальних інструментів. Матеріали Всеукраїнської науково – технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню 2017», секція «Інтегровані технології машинобудування», 21-31 травня 2017 р. м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. 4с.

2018

Статті:

Біланенко В.Г., Приходько В.П. Базування в технологічних процесах оброблення різанням. VIII міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесі та систем», Том1, 10-12 травня 2018року, м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет. С.88-90.

Біланенко В.Г. Проектування ефективних технологічних процесів оброблення різанням. VIII міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесі та систем», Том1, 10-12 травня 2018року, м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет. С.90-92.

Сікайло М.О., Біланенко В.Г. Проектування технологічних операцій оброблення фрезеруванням. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

Сікайло М. Біланенко В.Г. Проектування траєкторій руху подач для оброблення фрезеруванням. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

Чупак В. В., Біланенко В.Г. Ефективні інструментальні матеріали для  оброблення різанням алюмінієвих сплавів. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

Чупак В. В., Біланенко В.Г. Проектування токарних операцій  оброблення різанням алюмінієвих сплавів. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

Конференції:

Біланенко В.Г., Приходько В.П. Базування в технологічних процесах оброблення різанням. VIII міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесі та систем», Том1, 10-12 травня 2018року, м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет. С.88-90.

Біланенко В.Г. Проектування ефективних технологічних процесів оброблення різанням. VIII міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесі та систем», Том1, 10-12 травня 2018року, м.Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет. С.90-92.

Сікайло М.О., Біланенко В.Г. Проектування технологічних операцій оброблення фрезеруванням. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

Сікайло М. Біланенко В.Г. Проектування траєкторій  руху подач для оброблення фрезеруванням. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

Чупак В. В., Біланенко В.Г. Ефективні інструментальні матеріали для  оброблення різанням алюмінієвих сплавів. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

Чупак В. В., Біланенко В.Г. Проектування токарних операцій  оброблення різанням алюмінієвих сплавів. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді-машинобудуванню»

2019

Навчальний посібник:

Проектування технологічних процесів. Частина1. Оброблення деталей – тіл обертання. [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізацій «Технології машинобудування» та «Технології виготовлення літальних апаратів» / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; уклад.: Біланенко В.Г., Приходько В.П., Мельник О.О. – Електронні текстові дані (1 файл:pdf – 12,8 Мбайт). Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 232 с.

Статті:

Біланенко В.Г. Проектування технологічних операцій оброблення різанням // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», частина ІІІ, м. Київ, 11-12 грудня 2018року. С.23-25. 3с.

Біланенко В.Г., Семеренко В.С. Визначення складових сили різання для лезового оброблення титанових сплавів // ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукові підсумки 2018року». м. Вінниця, 17 грудня 2018 року. Ч.5. С.5-13.

Біланенко В.Г. Фізичні та технологічні особливості оброблення різанням титанових сплавів // Scientific journal «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind», №2, February, 2019. С.90-93

Біланенко В.Г. Визначення режимів різання для токарного оброблення // La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux, France : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.9. С.61-69.

Біланенко В.Г., Приходько В.П. Розрахунково-аналітичний метод визначення режимів різання для токарного оброблення // Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork, Ireland : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.6. С.34-40.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Особливості технологічного оснащення виробництва при застосуванні віртуального базування заготовок // IX Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2019)», м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.), Т.1. С.145-146.

Біланенко В.Г. Технологічні особливості оброблення титанових сплавів // IX Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2019)», м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.), Т.1. С.146-147.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Вибір технологічних баз на основі аналізу розмірних зв’язків деталей // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2019)», м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.), Т.1. С.148-149.

Біланенко В.Г. Проектування технологічних операцій оброблення отворів / Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kralow, 17 czerwca 2019 r. Kralow : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 5. s. 96-104.

Конференції:

Біланенко В.Г. Проектування технологічних операцій оброблення різанням // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», частина ІІІ, м. Київ, 11-12 грудня 2018року. С.23-25.

Біланенко В.Г., Семеренко В.С. Визначення складових сили різання для лезового оброблення титанових сплавів // ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукові підсумки 2018року». м. Вінниця, 17 грудня 2018 року. Ч.5. С.5-13.

Біланенко В.Г. Фізичні та технологічні особливості оброблення різанням титанових сплавів // Scientific journal «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind», №2, February, 2019. С.90-93.

Біланенко В.Г. Визначення режимів різання для токарного оброблення // La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux, France : OP «Plateforme scientifique européenne», 2019. V.9. С.61-69.

Біланенко В.Г., Приходько В.П. Розрахунково-аналітичний метод визначення режимів різання для токарного оброблення // Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork, Ireland : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.6. С.34-40.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Особливості технологічного оснащення виробництва при застосуванні віртуального базування заготовок // IX Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2019)», м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.), Т.1. С.145-146.

Біланенко В.Г. Технологічні особливості оброблення титанових сплавів // IX Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2019)», м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.), Т.1. С.146-147.

Приходько В.П., Біланенко В.Г. Вибір технологічних баз на основі аналізу розмірних зв’язків деталей // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2019)», м. Чернігів, 14–16 травня 2019 р.), Т.1. С.148-149.

Біланенко В.Г. Проектування технологічних операцій оброблення отворів / Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kralow, 17 czerwca 2019 r. Kralow : OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 5. s. 96-104.

Дремлюга М.О., Біланенко В.Г. Проектування технологічних операцій оброблення отворів / Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні-2019» Секція Технології машинобудування.