Бецко Юрій Михайлович

У 1998 р. закінчив Київський суднобудівний технікум за спеціальністю “Наладка та експлуатація верстатів з програмним управлінням”. В 1998 році закінчив НТУУ “КПІ” за спеціальністю “Технологія машинобудування”, інженер-механік. В 1998-2001 рр. навчався в аспірантурі. З 2001 року асистент, старший викладач. Наукові інтереси: механічне оброблення конструкційних матеріалів, синтез структура виробничих процесів машинобудування. Автор 12 наукових статей. Викладає курси: “Теорія різання”, “Технологія машинобудування”, “Експериментальні методи дослідження технологічних процесів”.

2015

Статті:

Lapkovsky S., Betsko Y. Geometric aspect of choosing models of core process equipment// News of Science and Education/ — Sheffield, 2015. — № 6 (30), p. 46 — 52.

Лапковський С.В., Бецко Ю.М., Кашин О.Д., Бакало О.М. Питання вибору токарних верстатів згідно з розмірами заготовки оброблюваної деталі// Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzeń Europy — 2015”. Volume 26. Techniczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. — 2015. Str. 68 — 70.

Лапковський С.В., Бецко Ю.М., Бакало О.М., Кашин О.Д. Зручність доступу до паспортних даних металорізальних верстатів// Материали за XI международна научна практична конференция “Найновите научни постижения — 2015”. Том 15. Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. — 2015. С. 46 — 48.

Бецко Ю. М., Шекета О. Т., Можливості пристроїв з чпк для вер-статів фрезерно-розточувальної групи. Materialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka xxi powieka-2015» 07-15 maja 2015 roku. Volume 18 Techniczne nauki Budownictwo i architektura Przemysl Nauka i studia 2015. 7-10 c.

Бецко Ю. М., Наумова М. І., Автоматичне визначення номенкла-тури осьового інструменту. Materialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka xxi powieka-2015» 07-15 maja 2015 rokuVolume 18 Techniczne nauki Budownictwo i architektura. Przemysl Nauka i studia 2015. 11-13 c.

Конференції:

Лапковський С.В., Бецко Ю.М., Кашин О.Д., Бакало О.М. Питання вибору токарних верстатів згідно з розмірами заготовки оброблюваної деталі// Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa przestrzeń Europy — 2015”. Volume 26. Techniczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. — 2015. Str. 68 — 70.

Лапковський С.В., Бецко Ю.М., Бакало О.М., Кашин О.Д. Зручність доступу до паспортних даних металорізальних верстатів// Материали за XI международна научна практична конференция “Найновите научни постижения — 2015”. Том 15. Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. — 2015. С. 46 — 48.

Бецко Ю. М., Шекета О. Т., Можливості пристроїв з чпк для вер-статів фрезерно-розточувальної групи. Materialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka xxi powieka-2015» 07-15 maja 2015 roku. Volume 18 Techniczne nauki Budownictwo i architektura Przemysl Nauka i studia 2015

Бецко Ю. М., Наумова М. І., Автоматичне визначення номенкла-тури осьового інструменту. Materialy XI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka xxi powieka-2015» 07-15 maja 2015 rokuVolume 18 Techniczne nauki Budownictwo i architektura. Przemysl Nauka i studia 2015

Шекета О. Т., Бецко Ю. М. Розширення технологічних можливостей верстатів фрезерно-розточувальної групи. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “машинобудування” підсекція “технологія машинобудування”

Наумова М. І., Бецко Ю. М. Система автоматичного визначення номенклатури осьового інструменту. Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвяченої дню Науки. Секція “машинобудування” підсекція “технологія машинобудування”

2016

Статті:

Бецко Ю.М., Бублій С.Ю. Компенсація похибки оброблення валів при використанні повідкових патронів. Материали за XII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука-2016» 15 – 22-ти май, 2016 том 14 технологии София «бял град-бг» оод 2016. –7-10 с.

Бецко Ю.М., Коростильов В.Ю. Зменшення нестаціонарності периферійного фрезерування. Материали за XII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука-2016» 15 – 22-ти май, 2016 том 14 технологии София «бял град-бг» оод 2016. –11-15 с.

Бублій С.Ю., Бецко Ю.М. Розробка конструкції двоплечевого повідкового хомутика. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ 2016. –19-22 с.

Коростильов В.Ю. Бецко Ю.М. Вибір оптимальної ширини периферійного фрезерування. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ 2016. –57-60 с.

Конференції:

Бецко Ю. М., Бублій С. Ю. Компенсація похибки оброблення валів при використанні повідкових патронів. Материали за XII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука-2016» 15 – 22-ти май, 2016 том 14 технологии София «бял град-бг» оод 2016. –7-10 с.

Бецко Ю.М., Коростильов В.Ю. Зменшення нестаціонарності периферійного фрезерування. Материали за XII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука-2016» 15 – 22-ти май, 2016 том 14 технологии София «бял град-бг» оод 2016. –11-15 с.

Бублій С.Ю., Бецко Ю.М. Розробка конструкції двоплечевого повідкового хомутика. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ 2016. –19-22 с.

Коростильов В.Ю. Бецко Ю.М. Вибір оптимальної ширини периферійного фрезерування. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню». Секція «Технологія машинобудування» Київ 2016. –57-60 с.

2017

Статті:

Бецко Ю.М., Брухаль А.В. Вибір системи охолодження різального інструменту на металорізальних верстатах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. XIII International research and practice conference «Fundamental and applied science». SheffIeld, England – Science and education LTD.. 30 октября – 07 ноября 2017. Секция Технические науки. -6с.

Брухаль А.В., Бецко Ю.М. Зниження собівартості оброблення оптимальним вибором системи охолодження. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню-2017» -4с.

Охріменко В.В., Бецко Ю.М. Використання верстатів з чпк при створенні регулярного мікрорельєфу. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню-2017» -3с.

Фоменко О.В., Бецко Ю.М. Критерії вибору контрольно-вимірювальної машини. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню-2017» -4с.

Конференції:

Бецко Ю.М., Брухаль А.В. Вибір системи охолодження різального інструменту на металорізальних верстатах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. XIII International research and practice conference «Fundamental and applied science». SheffIeld, England – Science and education LTD.. 30 октября – 07 ноября 2017. Секция Технические науки. -6с.

Брухаль А.В., Бецко Ю.М. Зниження собівартості оброблення оптимальним вибором системи охолодження. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню-2017» -4с.

Охріменко В.В., Бецко Ю.М. Використання верстатів з чпк при створенні регулярного мікрорельєфу. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню-2017» -3с.

Фоменко О.В., Бецко Ю.М. Критерії вибору контрольно-вимірювальної машини. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді – машинобудуванню-2017» -4с.

2018

Статті:

Бецко Ю.М., Руденко П.А. Оцінка впливу деформації тонкостіних деталей на точність токарного оброблення. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Вести современной науки – 2018» г. Шеффилд, 30 ноября – 07 декабря 2018. Секция Технические науки. Geography and geology. Mathematics. Technical science. Chemistry and chemical technology. p. 104-110. -7 стр.

Конференції:

Бецко Ю.М., Руденко П.А. Оцінка впливу деформації тонкостіних деталей на точність токарного оброблення. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Вести современной науки – 2018» г. Шеффилд, 30 ноября – 07 декабря 2018. Секция Технические науки. Geography and geology. Mathematics. Technical science. Chemistry and chemical technology. p. 104-110. -7 стр.

2019

Статті:

Бецко Ю. М., Петренко О. І. Визначення дійсної товщини зрізуваного шару при точінні по сліду // Материали за XV международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2019», 15 – 22 май 2019 г., София, «Бял ГРАД-БГ» – 85-88 c. 4с.

Конференції:

Бецко Ю. М., Петренко О. І. Визначення дійсної товщини зрізуваного шару при точінні по сліду // Материали за XV международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2019», 15 – 22 май 2019 г., София, «Бял ГРАД-БГ» – 85-88 c. 4с.

Р.В. Щербатюк, Ю.М. Бецко. Забезпечення технологічності деталей, спроектованих методом топологічної оптимізації. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», секція «Технологія машинобудування». 7-31 травня 2019 р., м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019. 1 стор.

О.І. Петренко, Ю.М. Бецко. Визначення параметрів збурення при точінні по сліду. Тези доповіді Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні – 2019», секція «Технологія машинобудування». 7-31 травня 2019 р., м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019. 1 стор.