Воронцов Борис Сергійович

Закінчив ВМІ у 1980 році. Інженер-механік за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”. З того ж року працював на кафедрі “Технологія машинобудування” ВМІ. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Синтез та дослідження циліндричних зубчастих передач з покращеними геометро-кінематичними показниками та високою здатністю навантаження”. З 1991 року – доцент. З 2011 року професор кафедри “Технологія машинобудування та інженерний консалтинг” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, директор Міжнародного науково-навчального центру CAD-систем.

В 2018 році захистив докторську дисертацію на тему “Комп’ютерно–інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс”.

З 2018 року – професор кафедри “Технологія машинобудування”, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Автор 5 навчальних посібників, 125 статей, 1 авторського свідоцтва, 4 патентів, 5 свідоцтв про авторські права на твір (програмне забезпечення), 29 методичних вказівок.

Наукові інтереси Комп’ютерне моделювання технологічних процесів, інтегровані CAD/CAM системи автоматизованого проектування програм для верстатів з ЧПК, формоутворення зубчастих коліс.

Викладає курси “Комп’ютерне моделювання технологічних процесів”, “Програмування оброблення на верстатах з ЧПК”, “Основи тривимірного моделювання”.

Публікації

2019

Статті:

Немерцев Д.О., Воронцов Б.С. Дослідження сучасних методів 3D сканування // Підсумки розвитку наукової думки: 2018: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2018. – Т.4. – С.68-70.

Воронцов Б.С. Проблеми і перспективи забезпечення якості зубчастих коліс / Б.С. Воронцов, А.В. Кривошея // Прогресивні технології у машинобудуванні РТМЕ-2019: Матеріали доповідей VIII Міжнар. наук.-техн. конф., 4 -8 лют. 2019 р.: зб. наук. праць – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – С. 87-89.

Воронцов Б.С. Комп’ютерно-інтегрована система, як засіб інформаційного забезпечення конструкторсько-технологічних етапів життєвого циклу зубчастих передач / Б.С. Воронцов, А.В. Кривошея // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019): IX Міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 травня 2019 р. : тези доп. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 1. – С. 54.

Пасічник В.А. Сокращение сроков технологической подготовки производства зубчатых колес на базе компьютерно-интегрированной системы / В.А. Пасічник, Б.С. Воронцов // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: ХV міжнар. наук.–техн. конф., 04 червня – 07 червня 2017 р.: тези доп. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – С. 97.

Пасічник В.А. Формалізація вибору технології виготовлення зубчастих коліс / В.А. Пасічник, Б.С. Воронцов // Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта: Матеріали XX Міжнар. наук.-техн. конф., 10-13 вересня 2019р.: – Київ-Херсон, 2018. – С. 227-230.

Воронцов Б.С. Аналіз ефективності виробництва корпусів клапану Ду15/ Б.С. Воронцов // Процеси механічної обробки, верстати та інструмент: Матеріали Х Всеукр. наук.-техн. конф., 06–09 листопада 2019 р.: – Житомир, 2019. – С.80-81.

Богомаз П. В., Воронцов Б.С. Технологія термічного зміцнення зубчастих коліс // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.

Константиненко Д.О., Кривошея А.В., Воронцов Б.С. Перспективність зубохонінгувания алмазними еластичними черв’ячними хонами циліндричних зубчатих коліс після їх термоциклічного азотування // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.

Когунь В.В., Воронцов Б.С. Тенденції підвищення точності токарного оброблення нежорстких кільцевих деталей // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.

Конференції:

Немерцев Д.О., Воронцов Б.С. Дослідження сучасних методів 3D сканування // Підсумки розвитку наукової думки: 2018: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2018. – Т.4. – С.68-70.

Воронцов Б.С. Проблеми і перспективи забезпечення якості зубчастих коліс / Б.С. Воронцов, А.В. Кривошея // Прогресивні технології у машинобудуванні РТМЕ-2019: Матеріали доповідей VIII Міжнар. наук.-техн. конф., 4 -8 лют. 2019 р.: зб. наук. праць – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – С. 87-89.

Воронцов Б.С. Комп’ютерно-інтегрована система, як засіб інформаційного забезпечення конструкторсько-технологічних етапів життєвого циклу зубчастих передач / Б.С. Воронцов, А.В. Кривошея // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019): IX Міжнар. наук.-практ. конф., 14–16 травня 2019 р. : тези доп. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 1. – С. 54.

Пасічник В.А. Сокращение сроков технологической подготовки производства зубчатых колес на базе компьютерно-интегрированной системы / В.А. Пасічник, Б.С. Воронцов // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: ХV міжнар. наук.–техн. конф., 04 червня – 07 червня 2017 р.: тези доп. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – С. 97.

Пасічник В.А. Формалізація вибору технології виготовлення зубчастих коліс / В.А. Пасічник, Б.С. Воронцов // Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта: Матеріали XX Міжнар. наук.-техн. конф., 10-13 вересня 2019р.: – Київ-Херсон, 2018. – С. 227-230.

Воронцов Б.С. Аналіз ефективності виробництва корпусів клапану Ду15/ Б.С. Воронцов // Процеси механічної обробки, верстати та інструмент: Матеріали Х Всеукр. наук.-техн. конф., 06–09 листопада 2019 р.: – Житомир, 2019. – С.80-81.

Богомаз П. В., Воронцов Б.С. Технологія термічного зміцнення зубчастих коліс // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.

Константиненко Д.О., Кривошея А.В., Воронцов Б.С. Перспективність зубохонінгувания алмазними еластичними черв’ячними хонами циліндричних зубчатих коліс після їх термоциклічного азотування // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.

Когунь В.В., Воронцов Б.С. Тенденції підвищення точності токарного оброблення нежорстких кільцевих деталей // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019.