Освітньо-професійна програма “Технологія машинобудування” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія кваліфікація Магістр з прикладної механіки

Строки обговорення: з 22.10.2021 по 30.11.2021

Освітньо-професійна програма “Технологія машинобудування” бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія кваліфікація Бакалавр з прикладної механіки

Строки обговорення: з 22.10.2021 по 30.11.2021

Свої пропозиції просимо надсилати на електрону пошту: tm_mmi@kpi.ua