Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Викладачі та співробітники кафедри працюють по різноманітним науковим напрямкам. Кафедра веде декілька науково-дослідних робіт. Результатами зокрема є публікації у наукових виданнях.

Студенти кафедри задіяні в різноманітних наукових та науково-дослідних гуртках. Вони мають можливість прийняти участь у наукових конференціях, які організують кафедра.