Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

МТ-81,82 1сем.(2018-19н.р.)

Іноземна мова-1. Вступ до загал.-техн. іноз. мови 45 1,5 ---
Україна в контексті історичного розвитку Європи 60 2 залік
Лінійна алгебра і аналітична геометрія 105 3,5 залік
Технологія конструкційних матеріалів 120 4 залік
Матеріалознавство 135 4,5 залік
Інформаційні системи 90 3 залік
Вища математика-1. Диферен. та інтегр.числення 135 4,5 екзамен
Інформаційні технології 90 3 екзамен
Хімія 120 4 екзамен
Фізичне виховання

 

МТ-71 3сем.(2018-19н.р.)

Ін. мова-2. Іноз.мова загал.-техніч. спрямув. 45 1,5 -----
Соціальна психологія 60 2 залік
Вступ до філософії 60 2 залік
Основи наукових досліджень 90 3 залік
Основи тривимірного моделювання 105 3,5 залік
Загальна фізика - 2 150 5 залік
Вища математика-3. Функції комплексної змінної. 75 2,5 екзамен
Механіка матеріалів і конструкцій - 1 195 6,5 екзамен
Теоретична механіка-2 / Фізичне виховання 120 / 4 / екзамен

 

МТ-72 3сем.(2018-19н.р.)

Ін. мова-2. Іноз.мова загал.-техніч. спрямув. 45 1,5 -----
Соціальна психологія 60 2 залік
Вступ до філософії 60 2 залік
Основи наукових досліджень 90 3 залік
Машинна графіка 105 3,5 залік
Загальна фізика - 2 150 5 залік
Вища математика-3. Функції комплексної змінної. 75 2,5 екзамен
Механіка матеріалів і конструкцій - 1 195 6,5 екзамен
Теоретична механіка-2 / Фізичне виховання 120 / 4 / екзамен

 

МТ-61 5сем.(2018-19н.р.)

Ін.мова проф.спрям-ня-1. Ін.мова проф.спр. 45 1,5 ---
Електротехніка і електроніка 90 3 залік
Метрологія, стандартизація і сертифікація 120 4 залік
Теоретичні основи теплотехніки 90 3 залік
Теорія механізмів і машин-2 / КР 45 / 30 1,5 / 1 залік/КР
АСУ-1. Мікропроцесорна техніка 135 4,5 екзамен
РМ-2. Теорія різання 195 6,5 екзамен
Технологія машинобудування-1 150 5 екзамен

 

МТ-п61 5сем.(2018-19н.р.)

Укр. мова за проф. спрямуванням** 60 2 залік
Основи тривимірного моделювання** 180 6 екзамен
Соціальна психологія 60 2 залік
Підприємницьке право 60 2 залік
Технологічна оснастка-1 90 3 залік
Технологічна оснастка-3. Курсова робота 30 1 КР
АСУ-1. ТАУ ТС та мікропроцесорна техніка 285 9,5 екзамен
ТМ-2. Проектування технол. процесів 375 12,5 екзамен


МТ-51 7сем.(2018-19н.р.)

Ін.мова пр.спр.-2. Ін. мова для проф.-орієнт.спілкув. 45 1,5 залік
Економіка і організація виробництва 120 4 залік
Охорона праці та цивільний захист 120 4 залік
Технологічна оснастка-2. Курсова робота 30 1 КР
Технологічна оснастка-1 150 5 екзамен
ТМ-3. Проектування технологічних процесів 240 8 екзамен
АСУ-3. Програмування верстатів 195 6,5 екзамен

 

МТ-81мп, мн 1(9)сем.(2018-19н.р.)

Практикум з іншомовного проф. спілкування 45 1,5 ---
Інтелектуальна власність та патентознавство 90 3 залік
НР за темою МД-1. Основи наук. досліджень 60 2 залік
Основи інженерії та технології сталого розвитку 60 2 залік
Управління процесами різання / Цивільний захист 120 / 30 4 / 1 зал / зал
Автоматиз. системи проектування різал. інстр-тів 105 3,5 залік
КОМОЦ-1 / КОМОЦ-2 (КП) 135 / 45 4,5 / 1,5 екз / КП
Програмування оброблення за верстатах з ЧПК 120 4 екзамен
Розмірне моделювання та аналіз ТП 120 4 екзамен

 

МТ-82мп 1(9)сем.(2018-19н.р.)

Практикум з іншомовного проф. спілкування 45 1,5 ----
Інтелектуальна власність та патентознавство 90 3 залік
НР за темою МД-1. Основи наук. досліджень 60 2 залік
Основи інженерії та технології сталого розвитку 60 2 залік
Управління процесами різання / Цивільний захист 120 / 30 4 / 1 зал / зал
Автомат. системи орг-ції та управління вироб-вом 105 3,5 залік
КОМОЦ-1 / КОМОЦ-2 (КП) 135 / 45 4,5 / 1,5 екз / КП
Автоматизовані системи програмування верстатів 120 4 екзамен
Спец. методи складання авіаційних вузлів 120 4 екзамен

 

МТ-71мн 11сем.(2018-19н.р.) Тур І.М.

Практикум з іншомов. наук..спілкування-2 45 1,5 залік
Педагогіка вищої школи/ НР за темою МД 60 / 105 2 / 3,5 залік
Сучасні методи проектування 120 4 залік
Абразивна обробка матеріалів 90 3 залік
Проектування дільниць механосклад. цехів 60 2 залік
АСТПВ та гнучкі автомат. вир-ва / КР 165 / 30 5,5 / 1 екз / КР
Мат. моделювання систем і процесів 120 4 екзамен
Системний аналіз 105 3,5 екзамен

 

МТ-71,72мп 11сем.(2018-19н.р.)

Переддипломна практика 420 14 диф.залік
Захист МД на ЕК 24-31.12