Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Підготовка фахівців кафедрою технології машинобудування ведеться у повній відповідності до чинного законодавства України.

Ми дотримуємось:

Для студентів спеціалізації "Технології машинобудування" стаціонарної форми навчання використовуютья навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Для студентів спеціалізації "Технології машинобудування" заочної форми навчання використовуютья навчальні плани підготовки бакалаврів, бакалаврів (перехідний курс) та магістрів.

Для студентів спеціалізації "Технології виготовлення деталей і складальних одиниць літальних апаратів" стаціонарної форми навчання використовуютья навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів.

Для студентів спеціалізації "Технології виготовлення деталей і складальних одиниць літальних апаратів" заочної форми навчання використовуютья навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Студенти, починаючи з другого курсу, мають право вільно вибирати деякі дисципліни. Докладніше в тимчасовому положенню про порядок реалізації студентами ММІ права на вільний вибір навчальних дисциплін.