Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Дисципліна "Технологія машинобудування" викладається для бакалаврів напряму 6.050502 "Інженерна механіка" в 5-му і 6-му семестрах. Обсяг дисципліни - 5,5 і 6,5 кредитів відповідно.

Для вивчення дисципліни розроблено методичне забезпечення:

 Програмне забезпечення