Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Дисципліна "Технологія машинобудування" викладається для бакалаврів в 5-му і 6-му семестрах. Обсяг дисципліни - 5,5 і 6,5 кредитів відповідно.

Для вивчення дисципліни розроблено методичне забезпечення:
 Програмне забезпечення
Програмне забезпечення для виконання лабораторных робіт з дисципліни «Технологія машинобудування - 2»