Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Наша кафедра має великий досвід, кваліфікований професорсько-викладацький склад та інженерний персонал для навчання студентів відповідно до Державних стандартів освіти України. Даний розділ сайту містить докладну інформацію про: