Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Кафедра розташована у 18-му корпусі та має сучасні лабораторії та аудиторії, що дозволяє проводити заняття на високому методичному рівні, в тому числі, із застосуванням мультимедійних технологій.

Схема розташування аудиторій та лабораторій кафедри

        336     буфет     237   вхід  
   
114     100   101  
113 102 103
  104 105
112     106 107
112а   110m 110 110r 108 109

 

Подвір'я   1 поверх   2 поверх  

3 поверх

Перелік аудиторій

 • 237 - Кабінет завідувача кафедри, приймальня. (Петраков Ю.В., Крепіль І.І.)
 • 336 - мультимедійна потокова аудиторія на 84 місця. (Данилова Л.М., Лапковський С.В.)
 • 100 - лабораторія технологічної оснастки
 • 101 - лабораторія різання металів (Ніконенко О.П., Ободовський С.В.)
 • 102 - кабінет завідувача лабораторіями кафедри (Гриценко В.М., Малафєєв Ю.М., Задерій О.М)
 • 103 - навчальна аудиторія на 30 місць
 • 104 - персональний кабінет Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, д.т.н., проф. Гавриша А.П.
 • 105 - навчальна аудиторія на 30 місць
 • 106 - навчальна аудиторія на 24 місця
 • 107 - лабораторія металорізального обладнання
 • 108 - лабораторія верстатів з ЧПК (НТЦ НТУУ "КПІ" - HAAS)
 • 109 - навчальний клас систем ЧПК (НТЦ НТУУ "КПІ" - HAAS)
 • 110 - навчальна лабораторія з основ автоматизації (оснащена 5 ПК, підключеними до локальної мережі кафедри)
 • 110r - лабораторія математичного моделювання (Радченко С.Г., Лапач С.М.)
 • 110м - методичний кабінет кафедри (Ільїна Л.М., Малуш О.В., Фролов В.К., Гладський М.М.)
 • 112 - потокова мультимедійна аудиторія на 60 місць
 • 112а - лабораторія віртуальних засобів навчання (Кореньков, В.М. Лашина Ю.В, Сімута Р.Р, Субін А.А., Мельник О.О.)
 • 113 - комп'ютерний клас кафедри на 16 посадочних місць (Савельєв В.В.)
 • 114 - викладацька. (Бецко Ю.М., Біланенко В.Г., Войтенко В.І., Добрянський С.С., Приходько В.П., Пуховський Є.С., Киричук В.П.)