Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Увага! Відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти 2020 року при вступі в магістратуру на 131 спеціальність обов'язковим є здача  ЄВІ – єдине вступне випробування з іноземної мови, проводиться у форматі ЗНО.
З завданнями за 2018-2019 рік можна ознайомитися на Тестпорталі

Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра вищої освіти проводяться:
для вступу на спеціальність 131 Прикладна механіка – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу.

 

Графік проведення вступної компанії
 • Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ    06 травня –03 червня до 18:00
 • Початок реєстрації електронних кабінетів     01 липня
 • Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ/ЄФВВ     05 – 22 липня
 • Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)     17 – 25 червня
 • Додаткові вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)     06 – 29 травня та 05 – 26 липня
 • Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови     01 липня
 • Фахові вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії)     05 – 26 липня
 • Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення     не пізніше 05 серпня
 • Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення     не пізніше 18:00 10 серпня
 • Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб     не пізніше 13:00 14 серпня*
 • Зарахування вступників за державним замовленням     до 12:00 11 серпня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб     не пізніше 15 серпня*

*в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розрахофується за формулою:

КБ = П1 + П2 + RA,

де
 П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
 П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

 RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень.

 

Перелік документів для вступу:
 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

 

Додаткові файли

Правила прийому до КПІ у 2020 році

Наказ Міністерства освіти і науки України про умовах прийому в 2020 році

 

Програми вступних фахових випробувань 2020

Програма комплексного фахового випробування 2020 для вступу на освітню програму підготовки магістра «Технології машинобудування»

Програма додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра «Технології машинобудування»