Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Нещодавно вийшло положення про порядок реалізації студентами ММІ права на вільний вибір навчальних дисциплін. Студенти, починаючи з другого курсу, мають право вільно вибирати вибіркові навчальні дисципліни. Студенти обирають дисципліни відповідно до навчальних планів, за якими вони навчаються. При цьому студент має право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших освітніх програм, за погодженням з завідувачем відповідної випускаючої кафедри. Вибір дисциплін проводиться декількома етапами. Докладніше читайте у розділі «Нормативні документи».