Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 будуть проводитись:

  • "Системи автоматизованого проектування та комп’ю-терного моделювання в машинобудуванні", 15-17 квітня у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
  • "Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням", 24-27 березня у Сумському державному університеті
  • "Металорізальні верстати та системи", 25-26 квітня у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського