Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Оновлений розділ "Дипломного проектування магістрів". У нього додані теми магістерських дисертацій та графік їх захистів.