Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Інформація для тих студентів, яким не призначалася соціальна стипендія.

Шановні студенти, які відносяться до пільгових категорій! До навчального відділу ММІ ви повинні подати наступні документи:

  1. копія паспорту ( 1,2,та всі сторінки з пропискою)
  2. копія ідентифікаційного коду
  3. копія студентського квитка
  4. копія свідоцтва про народження
  5. копії всіх документів, які підтверджують пільгу.

Пакет документів в файловій папці в 3-х примірниках,ви подаєте (не пізніше 25 січня 2019р) в 217-1. Заява на призначення соціальної стипендії оформлюється в навчальному відділі ММІ, при наявності всіх документів.

Інформація для тих студентів , яким раніше призначалася соціальна стипендія.

   Студенти , які мають право на призначення соціальної стипендії і бажають отримувати соц.стипендію - повинні з’явитися до навчального відділу ММІ не пізніше 25 січня 2019р та подати заяву.