Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Вітаємо доцента нашої кафедри Фролова Володимира Костянтиновича з ПЕРШИМ місцем у рейтингу доцентів «КПІ ім. Ігоря Сікорського»! Рейтингування проводилось за трьома напрямками діяльності викладачів за минулий навчальний рік. В рейтингуванні брали участь 1076 доцентів університету. При середньому балі 2500 рейтинг Володимира Костянтиновича склав 8176 балів. При цьому він відірвався від другого місця майже на 1000 балів!

Відповідно до рішення Методичної ради університету наказом №1/328 від 30.10.18 «Про заохочення науково-педагогічних працівників» Фролову Володимиру Костянтиновичу оголошена подяка з занесенням до особистої справи.