Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Сьогодні на кафедрі відбувся науковий семінар. На ньому було заслухано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Єфросініна Д.В. на тему "Технологічне забезпечення точності та якості поверхні титанової головки ендопротезів кульшового суглобу". Робота була виконана в Інституте надтвердих матеріалів ім В.М.Бакуля НАН України.