Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

У розділі "Навчальні дисципліни" були додані дві дисципліни: "Проектування та виробництво заготовок" і "Технологічні основи машинобудування". А у дисципліну "Технологія машинобудування" доданий збірник ілюсратівного матеріалу.