Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Просимо викладачів і студентів кафедри узяти участь в опитуванні та відповісти на запропоновані питання.

Ваші відповіді надзвичайно важливі для подальшої організації заходів щодо формування високого рівня академічної доброчесності в нашому університеті. Відповіді будуть використані лише в узагальненому вигляді.