Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

У розділі «Дипломне проектування магістрів» добавлені:

  • Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій «Розроблення стартап-проекту»
  • Теми магістерських робіт для груп МТ-61м та МТ-62м