Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

У розділі, який присвячений основній дисципліні, Технології машинобудування, додано програмне забезпечення для виконання лабораторных робіт.