Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Рішенням засідання кафедри технології машинобудування №4 від 15 листопада 2017 року pа результатами 1 атестації осіннього семестру 2017-2018 н.р., за пропуски занять без поважної причини ОГОЛОСИТИ ДОГАНУ наступним студентам:

1 курсу МТ-71

Авраменку Є.,
Бурбі О.,
Годині В.,
Коломойцю Д.,
Кордуну Д.,
Омельяненку М.,
Синьооку І.,
Телюку Н.

2 курсу МТ-61

 Кобзарьову І.,
Танащуку К.,
Тарановичу Н.

3 курсу групи МТ- 51

Глобі Е.,
Гриценчуку П.,
Дружко М.,
Ковальчуку Б.,
Корнійчук А.,
Ромашову О.,
Корчагіну І.

4 курсу групи МТ-41

Голубкову Р.,
Півню М.

Попередити вищеназваних студентів, що в разі подальшого порушення графіку навчального процесу, за результатами 2 атестації вони будуть відраховані з НТУУ «КПІ імені І.Сікорського»