Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Графік проведення консультацій та вступних іспитів для здобуття освітнього ступеня магістр на Механіко-машинобудівний інститут.

Назва спеціалізації

Вид

Місце проведення

Дата

Час

Технології машинобудування

консультації

112-18

07.07.2017

10-00

додаткове випробування

112-18

08.07.2017

10-00

фахове випробування

112-18

13.07.2017

10-00

Технології виготовлення літальних апаратів

консультації

112-18

07.07.2017

10-00

додаткове випробування

112-18

08.07.2017

10-00

фахове випробування

112-18

13.07.2017

13-00

 

Графік проведення консультацій та вступних іспитів з іноземної мови

Вид

Місце проведення

Дата

Час

Консультації Англійська

Ауд. 277-1 корп.

26.06.2017 р.

10:00

Іспит Англійська

Ауд. 277-1 корп.

Ауд. 199-1 корп.

10.07.2017 р.

9:00

Консультації Німецька

Ауд. 701-7 корп.

20.06.2017 р.

10:00

Іспит Німецька

Ауд. 707-7 корп.

12.07.2017 р.

9:00

Консультації Французька

Ауд. 634/1-7 корп.

10.07.2017 р.

13:00

Іспит Французька

Ауд. 634/1-7 корп.

11.07.2017 р.

9:00

14:00