Спеціальність: 131 – Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Технології машинобудування

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

  • студенти І курсу – обирають дисципліни для другого року підготовки;
  • студенти ІІ курсу – обирають дисципліни для третього року підготовки;
  • студенти ІІІ курсу – обирають дисципліни для четвертого року підготовки;
  • студенти І та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою Бакалавра (прискореники) – обирають дисципліну відповідно до їх навчального плану.

Деякі дисципліни пропонуються для вивчення студентам визначених факультетів. Для деяких дисциплін існує обмеження в кількості студентів, яким вона може бути запропонована. В цих випадках після назви дисципліни зазначається цільова аудиторія (для студентів …) або кількість місць (до … студентів).  В процесі вибору дисципліни просимо враховувати ці особливості.

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін.

Дисципліни для другого року підготовки

Освітня компонента 1 К-Каталогу

ДисциплінаКонструювання та технології виготовлення деталей з листових матеріалів
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс2
Обсяг6 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняЗнання CAD – системи (SolidWorks) на початковому рівні, для повноцінного освоєння дисципліни в подальшому
Що буде вивчатисяВ даному курсі буде вивчатися: Основні принципи побудови деталей з листових матеріалі методами згинання та витяжки.Дослідження на міцність, втому, динаміку деталей. З можливістю їх подальшої модернізації для досягнення найкращого результату моделювання.Розробка креслеників за різними стандартами (ГОСТ, ISO)Вивчення різного роду вимірювального інструменту для листових матеріалі.Розробка оснастки для згинання деталей. Розробка технологічного процесу обробки деталі за допомогою методів згинання та витяжки
Чому це цікаво/треба вивчатиВ процесі навчання студенти матимуть змогу дізнатись нові методи побудови тривимірних деталей, провести аналіз деталей та в режимі реального часу побачити як та чи інша деталь буде поводити себе при навантаженні та в динаміці. Будуть розглянуті методи побудови композиційних матеріалів.
Чому можна навчитися (результати навчання)За результатами даного курсу студенти зможуть в повні мірі опанувати моделювання складних тривимірних деталей, які будуються методом згинання та витяжки, в повному об’ємі дізнатись всі тонкощі побудови креслеників які їм знадобляться в подальшому. Та освоїти побудову повноцінного технологічного процесу для виробництв які пробілюються на методах згинання та витяжки деталей.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Набуті знання студентів після закінчення даного курсу будуть спрямовані на проектування деталей методом згинання та витяжки, та проектування технологічного процесу, якими вони зможуть користуватись в подальшому.
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 1 К-Каталогу

ДисциплінаАвтоматизоване проектування
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс2
Обсяг6 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняЗнання CAD – системи (SolidWorks) на початковому рівні, для повноцінного освоєння дисципліни в подальшому.
Що буде вивчатисяВ даному курсі буде вивчатися: Основні принципи побудови деталей та збірок.Розробка креслеників за різними стандартами (ГОСТ, ISO)Вивчення різного роду вимірювального інструменту.Вивчення методологію побудови зубчастих шестерень, зірочок шківів та їх збірок в програмному модулі GertegВивчення модулю для САЕ розрахунків SolidWorks Simulation.Вивчення модулю для газо та гідродинамічних розрахунків SolidWorks Flow Simulation.Проектування складних деталей методами поверхневого моделювання. Розглянуті основні принципи роботи в PDM системі
Чому це цікаво/треба вивчатиВ процесі навчання студенти матимуть змогу дізнатись нові методи побудови тривимірних деталей, провести аналіз деталей та в режимі реального часу побачити як та чи інша деталь буде поводити себе при навантаженні та в динаміці. Будуть розглянуті методи роботи групи студентів над одним проектом.
Чому можна навчитися (результати навчання)За результатами даного курсу студенти зможуть в повні мірі опанувати моделювання складних тривимірних деталей, в повному об’ємі дізнатись всі тонкощі побудови креслеників які їм знадобляться в подальшому.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Набуті знання студентів після закінчення даного курсу будуть спрямовані на проектування деталей в подальшому.
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт, лабораторія для проведення практичних навичок користування вимірювальним інструментом.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Дисципліни для третього року підготовки

Освітня компонента 2 К-Каталогу

ДисциплінаТеорія різання
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг6,5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняДля успішного вивчення дисципліни необхідно мати компетенції з теорії деформування конструкційних матеріалів в умовах складних силових  навантажень, а також знання структури сучасних конструкційних матеріалів та закономірностей їх зміни під дією силових та теплових навантажень
Що буде вивчатисяСучасні технологічні процеси оброблення деталей машин в світовому машинобудівному виробництві базуються на переважному застосуванні різних видів оброблення різанням лезовими та абразивними різальними інструментами.
Чому це цікаво/треба вивчатиВ першій частині дисципліни вивчаються найбільш важливі фізичні закономірності взаємодії різального інструменту з поверхнями оброблюваної заготовки та технологічні особливості реалізації сучасних видів оброблення різанням, які включають найбільш універсальні види оброблення: в першу чергу, теорію токарного оброблення, оброблення осьовими інструментами, оброблення фрезеруванням та інші види лезового оброблення.
Чому можна навчитися (результати навчання)В другій частині дисципліни вивчається теорія абразивного оброблення та всі сучасні види абразивного оброблення, які забезпечують оброблення поверхонь різноманітної геометричної форми та високі характеристики якості обробленої поверхні
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Компетенції, які набуваються після вивчення дисципліни є базовими і необхідні для успішного подальшого вивчення дисциплін технологічного спрямування, які в сукупності з даною дисципліною формують базу  кваліфікаційного рівня бакалавра.
Інформаційне забезпеченняТеоретичні знання процесів оброблення різанням формують  базу для проектування процесів оброблення різанням  нових конструкційних матеріалів, які в майбутньому будуть використовуватись в машинобудівному виробництві
Форма проведення занятьЛекції, практичні роботи, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 2 К-Каталогу

ДисциплінаФормоутворення поверхонь обробленням різанням
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг6,5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняДля успішного вивчення дисципліни необхідно володіти компетенціями утворення основних геометричних форм, які використовуються для представлення різноманітних конструкцій деталей сучасного машинобудування, а також мати знання з фізичних закономірностей контактної взаємодії твердих тіл в процесі формоутворення поверхонь деталей машин
Що буде вивчатисяОсновні закономірності формування кінематичної схеми взаємодії заготовки та інструменту, які можуть забезпечити утворення заданої геометричної форми сукупності поверхонь.
Чому це цікаво/треба вивчатиОсновні схеми формоутворення поверхонь, які є ефективними для різних техніко-організаційних умов виробництва та груп сучасних верстатних систем: верстатів токарної групи, стругальних та протяжних верстатів, свердлильних, фрезерних та шліфувальних.
Чому можна навчитися (результати навчання)Особливості кінематичних схем формоутворення на сучасних верстатах з ЧПК та багатоцільових верстатах.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Визначення впливу на процеси формоутворення різанням силових та теплових факторів.
Інформаційне забезпеченняВизначення основних фізичних та технологічних факторів, які впливають на характеристики якості поверхні заготовки та тривалість роботоздатності основних різальних інструментів, які використовуються для формоутворення різанням
Форма проведення занятьЛекції, практичні роботи, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 3 К-Каталогу

ДисциплінаОснови тривимірного моделювання
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг4 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняЗнання, отримані при вивченні дисциплін «Інформатика», «Аналітична геометрія»
Що буде вивчатисяСистема тривимірного моделювання CATIA V5 / V6. Модулі: Part, Assembly, Drawing, Generative Shape Design, Sheet Metal, Structure Design
Чому це цікаво/треба вивчатиСтудент вивчить основні поняття, інструменти і підходи до роботи в системі автоматизованого проектування CATIA, що є потужним засобом створення тривимірних моделей деталей.
Чому можна навчитися (результати навчання)Вивчення основних теоретичних основ, на яких базується машинна графіка: геометричне моделювання (типи моделей, способи побудови об`єктів, внутрішнє представлення геометричних моделей, матричні перетворення); математичні методи, що використовуються для геометричного моделювання (методи апроксимації, базові поняття теорії графів), отримання інформації про поширення машинної графіки та її місце в системах автоматичного проектування, існуючих системах і отримання навиків роботи з одним з найбільш поширених графічних редакторів технічного призначення
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Створювати ескізи та тривимірні моделі деталей і складань, максимально використовуючи можливості інструментарію CATIA; створювати в напівавтоматичному режимі креслення та фотореалістичні зображення моделей; моделювати конструкції з листового металу, отримувати їх розгортки; імпортувати/експортувати геометрію деталей; використовувати інструменти поверхневого моделювання
Інформаційне забезпеченняКомплект документації (презентації / pdf-інструкції для користувача) та відеоматеріалів, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 3 К-Каталогу

ДисциплінаМашинна графіка
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг4 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняЗнання, отримані при вивченні дисциплін «Інформатика», «Аналітична геометрія»
Що буде вивчатисяСистема тривимірного моделювання SolidWorks
Чому це цікаво/треба вивчатиСтудент ознайомиться з основними засобами і математичним апаратом тривимірної графіки та її використанням в технології машинобудування; навчиться створювати 3D моделі об’єктів машинобудування і готувати машинобудівні креслення за допомогою 3D CAD системи SolidWorks
Чому можна навчитися (результати навчання)Розглядаються питання: налаштування інтерфейсу SolidWorks; робота з ескізами; інструменти створення твердих тіл; основи поверхневого моделювання; розробка креслень деталей та складальних виробів; проектування деталей з листового металу; рішення задач теоретичної механіки та опору матеріалів
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Отримати фундаментальні знання, на базі яких можливе успішне вивчення дисциплін конструкторського та технологічного спрямування, а також оволодіти новими знаннями в області комп’ютерної графіки та геометричного моделювання, необхідними у виробничій і проектно-конструкторській діяльності.
Інформаційне забезпеченняКомплект документації (презентації / pdf-інструкції для користувача) та відеоматеріалів, комп’ютерний клас для виконання лабораторних робіт.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 11 К-Каталогу

ДисциплінаРізальний інструмент
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивчення 
Що буде вивчатисякласифікація, призначення і принципи роботи стандартних інструментівгеометричні параметри різальної частини металорізальних інструментівосновні залежності і взаємозв‘язки між геометрією різальних інструментів та їх впливом на процес оброблення деталей, на їх точність, шорсткість і якість поверхневого шарухарактеристики інструментальних матеріалів, правила вибору інструментального матеріалу, вплив на продуктивність і якість обробкипрофілювання спеціальних інструментівзагальні принципи побудови інструментального забезпечення верстатів з числовим програмним управлінням і автоматичних ліній
Чому це цікаво/треба вивчатиНеможливо виготовити деталь у відповідності до вимог не забезпечивши оптимальний вибір різального інструменту. Розробка технологічних процесів пов’язана з доцільним вибором і створенням більш досконального технологічного обладнання, засобів інструментального забезпечення, механізації та автоматизації виробництва.
Чому можна навчитися (результати навчання)вирішувати завдання, пов‘язані з раціональною експлуатацією різальних інструментів у різних умовах виробництваобґрунтовано обирати із набору стандартних необхідні різальні інструменти, виходячи із заданих вимог якості деталей та умов їх обробленняпроектувати спеціальні фасонні різальні інструменти
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)самостійно працювати з літературою, технічною документацією та стандартамиздійснювати інструментальне забезпечення технологічних процесів: обґрунтовано вибирати тип різального інструмента для заданого технологічного процесу, проектувати інструмент і правильно його експлуатувати
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний̆ посібник: електронне видання URL http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=181058 Навчально-методичний комплекс Google Класс URL https://classroom.google.com/c/MTkxNTE3ODMxNDVa
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття, РГР
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 11 К-Каталогу

ДисциплінаФормоутворення деталей машин з неметалічних
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивчення 
Що буде вивчатисятеорія формоутворення поверхонь деталей і різальних інструментів;основні залежності і взаємозв‘язки між геометрією різальних інструментів та геометрію деталі, їх  впливом на процес оброблення деталей, на їх точність, шорсткість і якість поверхневого шару;вибір, проектування та розрахунок металорізального інструменту, як загального, так і спеціального призначення;застосування різального інструмента у автоматизованому  виробництві.
Чому це цікаво/треба вивчатиРозробка технологічних процесів пов’язана з доцільним вибором і створенням більш досконального технологічного обладнання, засобів інструментального забезпечення, механізації та автоматизації виробництва.  Обґрунтовано обирати і проектувати різноманітні конструкції різальних інструментів для сучасних металообробних систем є складовою технологічного підготовлення виробництва.
Чому можна навчитися (результати навчання)принципів і алгоритмів вирішення типових задач  формоутворення інструмента із застосуванням ЕОМ; принципів і алгоритмів побудови сучасних інструментальних систем;методичних підходів, аналітичних методів розрахунку, які є загальними і дозволяють вирішувати всі питання проектування інструмента комплексно;вирішувати питання про застосування різального інструмента у автоматизованому  виробництві.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)користуватись алгоритмами і результатами розрахунків, отриманих на ЕОМ в галузі інструментального забезпечення технологічних процесів;обґрунтовано обирати і  проектувати різноманітні конструкції різальних інструментів для сучасних металообробних систем.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник: електронне видання URL http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=181058 Навчально-методичний комплекс Google Класс URL:https://classroom.google.com/c/MTkxNTE3ODMxNDVa
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття, РГР
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 5 К-Каталогу

ДисциплінаОброблення композиційних та спеціальних матеріалів
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивчення 
Що буде вивчатисяВивчення: основних типів сучасних компонентів композитних матеріалів (КМ), спеціальних матеріалів (СМ), їх поєднання; фізико-хімічних процесів, отримання КМ і виготовлення виробів з них, обробка КМ и СМ на металорізальному обладнанні.
Чому це цікаво/треба вивчатиДисципліна необхідна для вивчення наступних дисциплін: Різання матеріалів -2. Формоутворення поверхонь обробкою різанням. Проектування і виробництво заготовок. Устаткування механообробних цехів. Технологічне обладнання в авіабудуванні. Роботизація технологічних процесів. Функціонально-вартісний аналіз конструкцій. Складальні процеси в машинобудуванні.
Чому можна навчитися (результати навчання)Знати типи і характеристики сучасних КМ і спеціальних матеріалів СМ; тенденції і напрямки їх розвитку, сфери застосування в авіаційній і космічній техніці, в машинобудуванні.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Вміти використовувати на практиці знання про сучасні КМ і СМ, процеси їх отримання, аналіз їх структур. Застосовувати отримані знання про сучасні КМ і СМ для вибору матеріалів в заданих умовах експлуатації, необхідної надійності, технологічності, економічності, довговічності, екологічних наслідків їх застосування при проектуванні технологічних процесів. Вміти використовувати технічні засоби вимірювань і контролю для цих матеріалів і процесів їх отримання і необхідного виробничого обладнання.
Інформаційне забезпеченняЛітература: основна і додаткова; ресурси інформаційних мереж «Інтернет» для вивчення дисципліни.
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 5 К-Каталогу

ДисциплінаПроектування та виробництво заготовок
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивчення 
Що буде вивчатисяВивчення: розробки технологічної конструкції литої або штампованої заготовки; визначення економічної ефективності застосування того або іншого способу виготовлення заготовки; розробка конструкторської документації по кресленню деталі при технологічному опрацьовуванні елементів форми і виливка та оснащення штампованої заготовки;  виконання інженерних розрахунків конструктивних елементів заготовок;  основні методи розрахунку і конструювання литих та штампованих заготовок.
Чому це цікаво/треба вивчатиДисципліна необхідна для вивчення наступних дисциплін: Різання матеріалів -1, 2. Формоутворення поверхонь обробкою різанням. Технологія машинобудування -1, 2. Технологічна оснастка -1, 2. Устаткування механообробних цехів. Технологічне обладнання в авіабудуванні. Роботизація технологічних процесів. Функціонально-вартісний аналіз конструкцій. Складальні процеси в машинобудуванні.
Чому можна навчитися (результати навчання)Знати основні вимоги (конструктивних, технологічних і експлуатаційних) до литих деталей і виливків, як до заготовок  деталей та штампованих заготовок; властивості ливарних сплавів (фізико-хімічні, ливникові, спеціальні) та сталей і основні принципи їх вибору для виробництва заготовок;
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Вміти проводити аналіз технологічності литого виливка та штампованих заготовок; правильно призначати площини роз’єму опок при отриманні виливків та штампів для штампованих заготовок по кресленню деталі здійснювати вибір, розрахунок і призначення норм точності, припусків на механічну обробку, формувальних та штампувальних уклонів); самостійно працювати з літературою, технологічною документацією та стандартами, визначити тип виробництва, складність заготовки та припуски на обробку; користуватись комп’ютерними засобами інформації.
Інформаційне забезпеченняЛітература: основна і додаткова; ресурси інформаційних мереж «Інтернет» для вивчення дисципліни.
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 9 К-Каталогу

ДисциплінаОбладнання механообробних цехів
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраКонструювання машин
Вимоги до початку вивченняЗагальні знання  з дисциплін: Вища математика, Інженерна та комп’ютерна графіка, Хімія, Загальна фізика,  Теоретична механіка, Технологія конструкційних матеріалів, Інформатика, Матеріалознавство, Механіка матеріалів і конструкцій, Теорія механізмів і машин, Метрологія, стандартизація і сертифікація, Технологія машинобудування.
Що буде вивчатисяТехніко-економічні показники та критерії працездатності. Основні вузли і механізми верстатних систем. Керування верстатами, засоби для контролю, діагностики та адаптивного керування верстатним устаткуванням. Призначення, компоновки, функціональні можливості, особливості конструкцій верстатів: верстати токарної групи; фрезерні та багатоцільові верстати для обробки корпусних деталей; свердлильні й розточувальні верстати; протяжні верстати; верстати з електрофізичними і електрохімічними методами обробки; верстати для абразивної обробки; зубообробні верстати для обробки зубчастих. Автоматичні лінії; гнучкі виробничі системи. Обладнання інструментального виробництва. Основи метрологічного забезпечення виробництва. Відтворення одиниць фізичних величин і передача їх розмірів. Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювань. Засоби вимірювання, їх характеристики. Метрологічна служба підприємства, її завдання та функції.
Чому це цікаво/треба вивчатиІнженер-механік повинен знати основні типи сучасних металорізальних верстатів та обладнання, їх конструкції, призначення, технологічні можливості, тенденції розвитку  та методики проектування вузлів. Виготовлення деталей на верстах вимагає відповідного виконання заходів з метрологічного забезпечення виробництва.
Чому можна навчитися (результати навчання)Вміти вибирати необхідне обладнання для заданих умов виробництва з урахуванням його технологічних можливостей та економічної доцільності, виконувати розрахунок конструктивних елементів та параметрів налаштування металорізальних верстатів.  Вміти правильно вибирати засоби , методи та методики вимірювань, виконувати розрахунки похибок вимірювання для досягнення заданої точності.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Вивчення навчальної дисципліни дозволить виконувати аналіз принципу дії та конструкцій вузлів і механізмів, що є основою вибору, розрахунку, обслуговування і експлуатації  верстатного і робототехнічного обладнання. В результаті вивчення дисципліни студенти отримують знання з проектування нового обладнання та  оцінки показників працездатності існуючого обладнання. Набуті знання дозволять студентам вирішувати завдання метрологічного забезпечення машинобудівного виробництва. Використовувати засоби інформаційних технологій в задачах технічної підготовки виробництва.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програма дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальні посібники, презентації лекцій
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 9 К-Каталогу

ДисциплінаТехнологічне обладнання в авіабудуванні
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс3
Обсяг5 кредитів ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраКонструювання машин
Вимоги до початку вивченняЗагальні знання  з дисциплін: Вища математика, Інженерна та комп’ютерна графіка, Хімія, Загальна фізика,  Теоретична механіка, Технологія конструкційних матеріалів, Інформатика, Матеріалознавство, Механіка матеріалів і конструкцій, Теорія механізмів і машин, Метрологія, стандартизація і сертифікація, Технологія машинобудування.
Що буде вивчатисяКласифікація верстатів, їх характеристики  та показники працездатності. Формоутворення поверхонь на верстатах. Основні вузли і механізми верстатних систем. Верстати токарної групи; верстати фрезерної групи; верстати свердлильної групи; верстати шліфувальної групи; верстати протяжні, довбальні, стругальні; верстати з електрофізичними і електрохімічними методами обробки; Верстати з числовим програмним керуванням, автоматичні лінії; гнучкі виробничі системи. Відтворення одиниць фізичних величин і передача їх розмірів. Вимірювання фізичних величин та обробка результатів вимірювань Засоби вимірювання та контролю в інструментальному виробництві.
Чому це цікаво/треба вивчатиУ практичній діяльності інженера постійно виникають завдання з вибору продуктивного, надійного та економічного технологічного обладнання, а також засобів вимірювання фізичних величин.  Інженер-механік повинен знати основні типи сучасних металорізальних верстатів та обладнання, їх конструкції, призначення, технологічні можливості, тенденції розвитку  та методики проектування вузлів.
Чому можна навчитися (результати навчання)Знати класифікацію верстатів, їх техніко-економічні показники, формоутворення на верстатах, основні вузли і механізми металорізальних верстатів, керування верстатами. Виконувати аналіз компонування, структурних кінематичних схем, габаритів робочого простору, технологічних можливостей верстатів різних груп. Правильно вибирати засоби вимірювальної техніки та  методики проведення вимірювань. Вміти оцінити точність отриманих результатів та у разі необхідності розробляти шляхи досягнення заданої точності.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Вирішувати питання з проектування та експлуатації верстатного устаткування, включаючи налагодження верстатів, перевірку їх геометричної точності, ремонту і обслуговування верстатів. Вміти вибирати обладнання, інструмент та інші засоби технологічного оснащення та автоматизації для реалізації виробничих і технологічних процесів. Знати принцип дії та особливості застосування засобів вимірювальної техніки, методів та методик виконання вимірювань і контролю. Розробляти та виконувати заходи для забезпечення якості машинобудівної продукції.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програма дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальні посібники, презентації лекцій
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Дисципліни для четвертого року підготовки

Освітня компонента 4 К-Каталогу

ДисциплінаМікропроцесорна техніка
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3,5 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняЗнання отримані при вивченні дисциплін «Електротехніка і електроніка», «Математика», «Інформатика»
Що буде вивчатисяосновні поняття про елементи мікропроцесорної техніки, їх функції, мету і галузь застосування; типові елементи та вузли мікропроцесорної техніки; базові знання про представлення даних в елементах мікропроцесорної системи; основні типи операцій, що виконуються з даними; основи програмування мікропроцесорів; основні засади застосування мікропроцесорних систем при вирішенні задач оптимізації технологічних процесів обробки деталей і складання виробів
Чому це цікаво/треба вивчатиВимогою сучасного рівня розвитку техніки є володіння як мінімум базовими знаннями про основні засоби автоматизації, що застосовуються у всіх сферах машинобудування
Чому можна навчитися (результати навчання)Студент буде знати базові принципи роботи мікропроцесорної техніки; ознайомиться з типовими мікропроцесорними пристроями; типовими процесами машинобудування що автоматизуються за допомогою мікропроцесорної техніки.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Після ознайомлення з курсом студент зможе: правильно вибирати мікропроцесорні компоненти;правильно сполучати мікропроцесорні компоненти;правильно експлуатувати мікропроцесорні пристрої;застосовувати інженерні методи проектування і конструювання мікропроцесорних пристроїв; користуватися сучасними методами налагодження апаратних засобів і програмного забезпечення мікропроцесорних пристроїв.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник (практикум), конспект лекцій
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 4 К-Каталогу

ДисциплінаОснови апаратних засобів автоматизації
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3,5 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняЗнання з дисциплін «Електротехніка і електроніка», «Математика», «Інформатика»
Що буде вивчатисяПредметом вивчення є базові принципи функціонування апаратних засобів автоматизації, а саме: основні принципи функціонування, математичне підґрунтя функціонування апаратних засобів, типові приклади автоматизації операції і процесів машинобудування, основи програмування апаратних засобів.
Чому це цікаво/треба вивчатиАпаратні засоби автоматизації є базовим елементом будь-якої складної технічної системи в машинобудуванні. Студент повинен мати знання з курсу  і набути навички для конкурсної переваги на ринку праці і успішного працевлаштування.
Чому можна навчитися (результати навчання)основні принципи роботи апаратних засобів автоматизації;типові апаратні засоби, їх модель використання;характерні процеси машинобудування що автоматизуються;основні принципи програмування і налагодження апаратних засобів автоматизації.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)правильно вибирати апаратні засоби автоматизації;правильно сполучати компоненти автоматизації;правильно експлуатувати апаратні засоби;використовувати інженерні методи проектування і конструювання апаратних засобів автоматизації;використовувати сучасні методи налагодження апаратних засобів і програмного забезпечення апаратних засобів автоматизації.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект лекцій
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 6 К-Каталогу

ДисциплінаОснови наукових досліджень
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивчення 
Що буде вивчатисяЗакономірності і методологія наукового шляху пізнання
Чому це цікаво/треба вивчатиУміння бачити причини, тенденції, рушійні сили в нібито безладній суміші інформації і користатися цим знанням, що дозволить керувати чи використовувати процеси, а не піддаватись ним
Чому можна навчитися (результати навчання)Отримання навиків з постановки і формалізації наукової проблеми («Формалізація прикладної наукової задачі»; «Формування дерева цілей»; «Діаграма Ісікава: визначення сукупності факторів»). Знання класифікації, обмежень і проблем методів оптимізації. Постановка і розв’язання задач оптимізації деяких класів: лінійне, нелінійне та динамічне програмування, мережне планування, багатокритеріальна оптимізація та задач на марківських та поглинаючих ланцюгах.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Набуті знання та вміння знадобляться при подальшому навчанні при вивченні курсів пов’язаних з математичним моделюванням і оптимізацією, при виконанні бакалаврської та магістерської роботи. Крім того, уміння розбиратися з проблемами за допомогою наукової методології допоможе розуміти і розв’язувати їх (проблеми) як в подальшій роботі, так і в соціальній сфері (особистому житті).
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програма дисципліни, конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, РСО, питання і завдання до заліку
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 6 К-Каталогу

ДисциплінаДискретна математика
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивчення 
Що буде вивчатисяДискретна математика
Чому це цікаво/треба вивчатиКурсу вищої математики, який базується на вивчення безперервних і детермінованих процесів недостатньо для розуміння і застосування сучасних методів моделювання, оптимізації і керування сучасними системами, більшість яких є дискретними
Чому можна навчитися (результати навчання)знання: основних понять та математичного апарату математичної логіки, теорії множин, графів, алгоритмів, кінцевих автоматів; уміння: розв’язання задач з вказаних розділів дискретної математики, формалізування процесів і об’єктів технології машинобудування для опису і моделювання їх засобами дискретної математики.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Застосовувати апарат дискретної математики для формалізації,  моделювання і оптимізації як процесів технології машинобудування, так і процесів в інших галузях науки і техніки; Розуміти принципи, на яких ґрунтуються сучасні системи моделювання і оптимізації, уміти формалізувати задачу для їх правильного використання. Це необхідно для ефективного використання сучасних програмних систем і верстатів, багато з яких мають вбудовані системи моделювання і оптимізації    
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програма дисципліни, конспект лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, РСО, питання і завдання до заліку
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 7 К-Каталогу

ДисциплінаРоботизація технологічних процесів
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняБазові знання з теоретичної механіки, технології машинобудування, деталей машин, теорії механізмів і машин
Що буде вивчатисяПромислова робототехніка, технологічні процеси виготовлення виробів машино- та приладобудування в умовах роботизованого виробництва
Чому це цікаво/треба вивчатиЗначення використання промислових роботів у різних галузях народного господарства, особливо у машинобудуванні, важко переоцінити. Сучасний етап промислового і економічного розвитку України значною мірою визначається технологічним рівнем машинобудування, використанням у різних сферах виробництва промислових роботів і ступенем впровадження роботизованих технологій.
Чому можна навчитися (результати навчання)розуміння основних аспектів та специфіки використання промислових роботів у машинобудуванні;знання основ промислової робототехніки;знання основних можливостей промислових роботів.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Знанні, набуті студентами під час вивчення даної дисципліни, знадобляться їм: у подальшій виробничій діяльності;при виконанні курсових та дипломного проектів;для найкращого засвоєння матеріалів дисциплін “Складальні процеси в машинобудуванні”, “Технологічні основи гнучких автоматизованих виробництв”, “Проектування автоматизованих виробництв” та інших спеціальних дисциплін.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект лекцій, презентації лекцій.
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 7 К-Каталогу

ДисциплінаФункціонально-вартісний аналіз конструкцій
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняБазові знання з технології машинобудування, деталей машин, основ проектування та конструювання.
Що буде вивчатисяМетоди виявлення резервів зменшення витрат на виробництво виробів за рахунок ефективніших варіантів конструкцій виробів, кращого співвідношення між споживчою вартістю виробів та витратами на їх виготовлення.
Чому це цікаво/треба вивчатиДана дисципліна формує у студентів аналітичне мислення, розвиває вміння і навички використання аналітичних інструментів. Функціонально-вартісний аналіз конструкцій вивчає методи аналізу, основна мета яких полягає у виборі оптимального варіанта, що забезпечує повноцінне виконання досліджуваним об’єктом (виробом, технологічним процесом, формою організації чи управління виробництвом тощо) своїх основних функцій при мінімальних затратах.
Чому можна навчитися (результати навчання)Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей  розв’язання наступних типових задач: визначення недоліків конструкції виробу;визначення основних шляхів покращення конструкції виробу;визначення можливості оптимізації конструкції виробу;відпрацювання на технологічність конструкції виробу;визначення способів економії витрат на виробництво виробу;визначення можливості оптимізації технологічного процесу виготовлення виробу.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Знання, набуті студентами під час вивчення даної дисципліни, нададуть їм змогу: проводити дослідження змін техніко-економічних явищ і процесів при проектуванні виробів на багатокритеріальній основі;робити обґрунтовані об’єктивні висновки та пропозиції при проектуванні виробів за результатами проведених досліджень;знаходити найменш трудомісткі засоби та методи при проектуванні виробів для вивчення кожної ситуації або проблеми з витратами;завершувати функціонально-вартісний аналіз конструкцій розробленням нового проекту рішення;опанувати методику прогнозування результатів діяльності підприємства.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект лекцій, презентації лекцій.
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 8 К-Каталогу

ДисциплінаСкладальні процеси в машинобудуванні
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивчення 
Що буде вивчатисяОсновні відомості про технологічну підготовку авіа- та машинобудівного виробництва; типи виробництва і організаційні форми складання машин; структура технологічного процесу та супровідна документація; нормування складальних робіт; основні операції підготовки деталей до складання; методі складання роз’ємних і нероз’ємних з’єднань; методі складання різьбових, пресових, пластично-деформованих з’єднань, з’єднання паянням, клеєм, зварюванням; складання типових вузлів машин і механізмів; аналіз точності процесу складання
Чому це цікаво/треба вивчатиСучасний спеціаліст з технології авіа- та машинобудування повинен знати крім різних методів обробки деталей та проектування заготовок ще і підходи до проектування технології складання виробів, особливості технологічної підготовки складального виробництва та обладнання, пристрої і інструмент, які використовуються при виконанні складальних робіт
Чому можна навчитися (результати навчання)спроектувати 3D модель складального виробу;виконати розмірно аналіз складальної одиниці;встановити методами повної та неповної взаємозамінності допуски та граничні відхилення лінійних розмірів деталей, що входять в складальну одиницю;розробити креслення складальної одиниці;розробити схему і маршрутний технологічний процес складання виробу;розрахувати умови утворення з’єднання;обрати інструмент і пристрій для реалізації з’єднання;нормувати технологічний процес;
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)вивчити особливості технологічної підготовки авіа- та машинобудівного виробництва в частині проектування технології складання, з метою у подальшому самостійно у виробничих умовах застосовувати отримані знання для правильного проектування технологічних процесів складання
Інформаційне забезпеченняКонспект лекцій, презентації, відеоматеріали
Форма проведення занятьЛекції, практичні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 8 К-Каталогу

ДисциплінаАдитивні технології
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг3 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраТехнології машинобудування
Вимоги до початку вивченняЗагальні знання з курсів: матеріалознавство, технологія машинобудування, деталі машин, САПР, математика, фізика, теоретична механіка та механіка матеріалів та конструкцій.
Що буде вивчатисяБудуть вивчатися основні технології адитивного виробництва для виготовлення деталей та прототипів з полімерних матеріалів.
Чому це цікаво/треба вивчатиАдитивні технології – це сучасні методи прямого виготовлення тривимірних об’єктів безпосередньо з CAD моделей, які дозволяють отримувати функціональні деталі, прототипи та оснащення в різних галузях виробництва.
Чому можна навчитися (результати навчання)Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні основи адитивного виробництва полімерних деталей, що включає основні дані про: – загальні принципи 3D друку та його етапи; – основні принципи екструзійного 3D друку та матеріали для нього; – сфери та особливості застосування FDM 3D друку; – основні принципи фотополімерного 3D друку та матеріали, що використовуються; – сфери та особливості застосування стереолітографії; – основні принципи 3D друк на основі спікання порошкових матеріалів; – конструкції основних 3D принтерів; – постоброблення надрукованих деталей та надання їм спеціальних властивостей; – 3D друк в швидкому прототипуванні; – програмне забезпечення для тривимірного моделювання та оптимізації виробів з точки зору їх наступного 3D друку; – програмне забезпечення для підготовки керуючих програм для 3D друку та модифікації моделей; – використання адитивного виробництва в медицині, аерокосмічній галузі, сучасному машинобудуванні.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Завдяки вивченню дисципліни ожна створювати сучасні високоефективні технологічні процеси виготовлення складних тривимірних об’єктів, створювати ергономічні продукти з спеціальними властивостями та оснащення для прискорення технологічної підготовки виробництва та експериментальної перевірки розробляємого продукту перед випуском на ринок.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програма дисципліни, РСО, контрольні завдання, презентації лекцій
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольЗалік


Освітня компонента 10 К-Каталогу

ДисциплінаТермообробка та покриття
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг4 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраЛазерної техніки та фізико-технічних технологій
Вимоги до початку вивченняБазується на знаннях, які засвоїв студент при вивченні фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін ( нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, фізики, хімії та опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталей машин і основ конструювання, електротехніки і електроніки, основ наукових досліджень та технічної творчості, вищої математики, спеціальних розділів математики, гідравліки, пневматики і вакуумної техніки, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства, метрології, взаємозамінності і стандартизації).
Що буде вивчатисяОсобливості термічних, хіміко-термічних методів обробки матеріалів, нанесення покриттів з використанням висококонцентрованих потоків енергії та електрохімічних покриттів, фізичні та фізико-хімічні процеси зміни властивостей поверхні при електроерозійній, електрохімічній, ультразвуковій, електронно-променевій, лазерній, плазмовій та комбінованих методах обробки матеріалів, технологічні операції і режими їх виконання, технологічні характеристики процесів, робочі середовища, інструмент та обладнання.
Чому це цікаво/треба вивчатиДисципліна є базою для освоєння фізичної суті процесів, методів керування ними, технологічних характеристик та обладнання, виконання проектування раціональних і економічних технологічних процесів, конструювання нових машин та приладів тощо.
Чому можна навчитися (результати навчання)В результаті вивчення навчальної дисципліни студент навчиться вирішувати системи типових задач діяльності для виконання виробничих функцій.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Набуті знання і вміння дадуть можливість майбутнім фахівцям визначати технологічні характеристики процесів оброблення матеріалів і нанесення покриттів із застосуванням термічних, хіміко-термічних, електричних, електрохімічних, акустичних, хімічних і комбінованих методів, а також технологічних процесів. що змінюють структуру, стан і властивості поверхні, з використанням висококонцентрованих потоків енергії, електричного розряду, анодного насичення, коливань ультразвукової частоти або їх комбінованої дії.
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник, презентації до курсу, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит


Освітня компонента 10 К-Каталогу

ДисциплінаЕлектрофізичні та електрохімічні методи обробки
Рівень ВОПерший (бакалаврський)
Курс4
Обсяг4 кредити ЄКТС
Мова викладанняУкраїнська
КафедраЛазерної техніки та фізико-технічних технологій
Вимоги до початку вивченняБазується на знаннях, які засвоїв студент при вивченні фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін (нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, фізики та опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталей машин і основ конструювання, електротехніки і електроніки, основ наукових досліджень та технічної творчості, вищої математики, спеціальних розділів математики, гідравліки, пневматики і вакуумної техніки, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства, метрології, взаємозамінності і стандартизації).
Що буде вивчатисяОсобливості електрофізичних та електрохімічних методів обробки матеріалів, фізичні та фізико-хімічні процеси при електроерозійній, електрохімічній, ультразвуковій, електронно-променевій, лазерній, плазмовій та комбінованих методах обробки матеріалів, технологічні операції і режими їх виконання, технологічні характеристики процесів, робочі середовища, інструмент та обладнання.
Чому це цікаво/треба вивчатиДисципліна є базою для освоєння фізичної суті процесів, методів керування ними, технологічних характеристик та обладнання, виконання проектування раціональних і економічних технологічних процесів, конструювання нових машин, приладів тощо.
Чому можна навчитися (результати навчання)В результаті вивчення навчальної дисципліни студент навчиться вирішувати системи типових задач діяльності для виконання виробничих функцій.  
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)Набуті знання і вміння дадуть можливість майбутнім фахівцям визначати технологічні характеристики процесів оброблення матеріалів із застосуванням електричного розряду, висококонцентрованих потоків енергії, анодного розчинення, коливань ультразвукової частоти або їх комбінованої дії.  
Інформаційне забезпеченняНавчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник, презентації до курсу, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Форма проведення занятьЛекції, лабораторні заняття
Семестровий контрольІспит