Кафедра технології машинобудування!
Механіко-машинобудівний інститут
Національний Технічний Університет України 'Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського'

Науково-дослідна робота на кафедрі технології машинобудування ММІ виконується:

за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі» (згідно Закону України № 2519-IV від 09.10.2010р. "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки");

за стратегічним пріоритетним напрямом 2 інноваційної діяльності в Україні «Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії» (згідно Закону України вiд 16.01.2003 № 433-IV "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" чинний станом на 22.10.2010р.);

за пріоритетним напрямом 6. Нові речовини і матеріали (Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів) згідно Додатку до постанови Кабінету Міністрів України №942 від 7 вересня 2011 р.;

за пріоритетним напрямом 2. Інформаційні та комунікаційні технології (Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення; Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем) згідно Додатку до постанови Кабінету Міністрів України №942 від 7 вересня 2011р.